Sverre Lund fra Aas-Jakobsen (t.v.) og seksjonssjef Anders Aaram i Statens vegvesen på kontraktsigneringsdagen.
Sverre Lund fra Aas-Jakobsen (t.v.) og seksjonssjef Anders Aaram i Statens vegvesen på kontraktsigneringsdagen.

Tunnelsjekk i Oslo

Statens vegvesen i Oslo har inngått kontrakt med rådgiverselskapet Aas-Jakobsen om å kartlegge og utrede behovet for tunnelrehabilitering i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Oppdraget består i å kartlegge den tekniske tilstanden på ti Oslo-tunneler, og detaljprosjektere tiltak. På bakgrunn av dette arbeidet avgjør Vegvesenet hvilke tiltak som skal gjennomføres når. Både alder, tilstand og størrelse på tunnelene varierer veldig, så det er et omfattende utredningsarbeid som skal utføres.

Danner grunnlag for videre arbeider

Prosjektleder Bettina Sandvin er glad for å ha fått prosjektorganiseringen på plass.

- Aas-Jakobsen leverte det beste tilbudet på jobben, og vi er glade for å ha dem med på laget i dette viktige og omfattende prosjektet. Selskapet har vært involvert i mange store prosjekter tidligere, og vi er sikre på at vi får et godt samarbeid, sier Sandvin.

Avhengig av hva utredningen avdekker og hva veiavdelingen prioriterer som de viktigste utbedringsområdene, vil de fysiske arbeidene med tunnelene kunne starte tidligst neste år. Tunneldirektivet angir en del krav som må oppfylles, og det er en viktig grunn til at prosjektet er igangsatt. 

Utfordrende prosjekt

- Prosjektet er nå inne i en kartleggingsfase. Vi skal få en helhetlig oversikt over tilstanden på tunnelene og anbefalte tiltak. Så må vi underveis hele tiden ha fokus på andre store utfordringer, og her er trafikkavvikling under anleggsperiode vesentlig. Det er krevende å foreta stengninger og arbeider på viktige trafikkårer. Det blir en kabal som må legges, slik at ulempene for trafikantene blir minst mulig, sier Sandvin som slår fast at selve arbeidene vil påvirke trafikkavviklingen.