Olle Eurenius i PEAB og Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av Krinsvassbrua.
Olle Eurenius i PEAB og Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerer kontrakten om bygging av Krinsvassbrua.

Peab med brukontrakt

Entreprenøren Peab vant jobben med å bygge den nye Krinsvassbrua i krysset på fylkesvei 710/715 på Fosen i Trøndelag. Kontraktsummen er på 20,4 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 11. august signerte Statens vegvesen og Peab kontrakten.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om byggingen. Vi regner med at entreprenøren starter anleggsarbeidet i begynnelsen av september, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Brua skal være ferdig sommeren 2015.

Den nye brua over Nordelva ved Krinsvatnet blir ca. 65 meter lang, og skal bygges på østsiden av eksisterende bru. Hensikten med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på veistrekningen. En bakketopp rett vest for brua skal også utbedres for å oppnå god sikt i krysset.

I tillegg skal veigrøft utvides, ny drenering legges og rekkverk settes mot eksisterende bergskjæring. Eksisterende parkeringsplass mellom bomstasjonen og Nordelva skal utvides for parkering og omlastingsformål.

I forbindelse med anleggsarbeidet blir det periodevis lysregulering, innsnevring til ett kjørefelt og korte stengninger ved sprenging. Statens vegvesen etablerer en SMS-varsling der trafikantene får informasjon om når veien er stengt.