Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, kuttet norgesbåndet. Ved siden av ham står ordfører i Vang, Vidar Eldtun(t.h.) og ordfører i Lærdal Jan Geir Solheim.
Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, kuttet norgesbåndet. Ved siden av ham står ordfører i Vang, Vidar Eldtun(t.h.) og ordfører i Lærdal Jan Geir Solheim.

Markerte åpning av ny E16

Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, skar over et norgesbånd for å markere at det er åpnet for trafikk på mesteparten av ny E16 mellom Borlaug og Smedalsosen.

Publisert Sist oppdatert

Arrangementet startet ved den nye brøytestasjonen på Borlaug, der det var markering av at 9 km av totalt 11 km ny E16 mellom Borlaug - Smedalsosen er åpnet for trafikk. Dei siste to km av parsellen skal bli ferdig i løpet av høsten. På Borlaug er det blant annet er bygget en ny rundkjøring, kolonnefelt og brøytestasjon. Her ble det fremført hilsninger og kulturelle innslag fra en scene, før direktør i Vegdirektoratet Lars Aksnes kuttet norgesbåndet med en «snidel», en tradisjonell redskap fra Sogn.

Ca. 200 personer var møtt fram i Lærdal lørdag 30. august. Det startet med den høytidelige markeringen av den nye E16-strekningen. Etterpå ble det gjennomført en historisk vandring på en eldre vei med åpning av fire restaurerte bruer. Til slutt var de markering av to jubileum - Grunnloven 200 år og Statens vegvesen 150 år.

 
Citroën-en «Eddi» er en veteranbrøytebil fra 1929. Bilen ryddet i sin tid veiene nettopp i Lærdal. Jon Lien har ansvaret for å holde bilen i stand.
Citroën-en «Eddi» er en veteranbrøytebil fra 1929. Bilen ryddet i sin tid veiene nettopp i Lærdal. Jon Lien har ansvaret for å holde bilen i stand.