Adm. direktør Per Andersson var i medias søkelys under åpningen av Lunckefjell, en stor dag for gruveselskapet.
Adm. direktør Per Andersson var i medias søkelys under åpningen av Lunckefjell, en stor dag for gruveselskapet.

Lunckefjell-gruven er åpnet

Tirsdag 25. februar ble Store Norske Spitsbergen Grubekompanis nye kullgruve i Lunckefjell på Svalbard åpnet.

Publisert Sist oppdatert

‐ Det å åpne en ny gruve er ikke akkurat dagligdags. Dette er fremtiden til Store Norske og alle som jobber i selskapet. Vi er jo fortsatt den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard, og gruvedriften er viktig for en stabil, norsk bosetting i Longyearbyen, sier adm. direktør Per Andersson i Store Norske.

Omfattende logistikk

Lunckefjell ligger nordøst for Svea og inneholder 8,4 mill. tonn salgskull. Hovedproduksjonen starter vinteren 2015 når kjerneområdet i gruva Svea Nord er utdrevet.

For å få atkomst til Lunckefjell er det drevet en tunnel fra de eksisterende tunnelene i gruva i Svea Nord og ut til Marthabreen. Herfra er det laget en 3,2 km lang vei oppå isbreen til gruveinngangen i Lunckefjell. Kullet transporteres på lastebil over breen og videre gjennom Svea Nord på det eksisterende beltesystemet. All infrastruktur i Svea skal benyttes på samme måte som tidligere.

‐ Planleggingen av den nye gruva begynte allerede i 2006. Store ressurser er brukt på å få all infrastruktur, maskiner og utstyr på plass. Bare veien over Marthabreen er et stort stykke ingeniørkunst under svært krevende forhold. Store Norskes datterselskap Pole Position Logistics AS har hatt en betydelig rolle i logistikkoperasjonen. De samlede investeringene i Lunckefjell er budsjettert til ca. 1,2 milliarder norske kroner, sier Per Andersson.

Forsker på kull

Store Norske har laget en grundig utredning av Lunckefjell‐g ruvens konsekvenser for naturmiljøet og samfunnet. Søknaden og konsekvensutredningen om gruvevirksomheten er behandlet etter
Svalbardmiljøvernloven - som er verdens strengeste i sitt slag - og er godkjent av både Sysselmannen på Svalbard og Miljøverndepartementet.
Store deler av kullet i Lunckefjell har en så høy kvalitet og brennverdi at det egner seg til bruk i stålproduksjon. Store Norske vil også sette i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med Sintef og Høgskolen i Narvik for å utvikle nye kullprodukter og anvendelsesområder for kull og karbon.

Forskningsprosjektet får 3,5 mill. kroner i støtte fra Norges forskningsråd og skal ta utgangspunkt i kullkvaliteten i Lunckefjell. Lunckefjell er Store Norskes tiende kullgruve på Svalbard og selskapets tredje gruve i Svea.