Kull fra Lunckefjell

Her er første lass med kull fra Lunckefjell!

Publisert Sist oppdatert
Veidekke kommet til kull-laget

Etter å ha arbeidet seg 200 meter innover i Lunckefjell på Svalbard har .

- Vi driver i første omgang oppfaring (åpningsarbeid før produksjon red. anm.) med shuttle car. Vi regner med å komme i gang med belteanlegg i månedsskiftet november-desember, sier Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt
,Terje Carlsen,
i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS til AT.no.

Det er beregnet at Store Norske kan hente ut 8,4 mill. tonn kull fra Lunckefjell. Men mengden avhenger av om om selskapet skal benytte strossdrift eller rom- og pillarmetode.

- Rom og pillar-metoden er billigere, men samtidig mister vi to mill. tonn kull som står igjen som pilarer, sier produksjonsansvarlig i Lunckefjellgruven, Harry Higraff, til Svalbardposten.

Avisen melder at en ny strosse i Lunckefjell vil koste 326 mill. kroner, mens utstyret til rom- og pillarmetoden med en beltegående produksjonsmaskin (continous miner) vil koste 225 mill. kroner.

Avgjørelsen på hvilken metode som skal brukes skal tas i mars 2014. Uansett hva som velges er prosjektet i Lunckefjell et marginalt et med tanke på et økonomisk overskudd.