Bård Nyland er prosjektleder for vegutviklingspakken E6 Helgeland.
Bård Nyland er prosjektleder for vegutviklingspakken E6 Helgeland.

Helgeland nord lyses ut på nytt

Statens vegvesen har startet den nye konkurransen om veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord.

Publisert Sist oppdatert

Jobben ble lyst ut første gang i april, men på grunn av få påmeldte ble konkurransen avlyst. Etter nye møter med entreprenørbransjen har Statens vegvesen endret noen av betingelsene, men kontraktsformen er den samme.

- Vi lyser fortsatt ut jobben som en veiutviklingskontrakt, som innebærer både planlegging, bygging og drift av den nye veien, sier prosjektleder for  E6 Helgeland, Bård Nyland.

Statens vegvesen vil etter en prekvalifisering invitere inntil fire entreprenører til å være med i en konkurransepreget dialog, der aktørene skal skissere hvilke løsninger som kan velges på strekningen mellom  Korgen og Bolna.

Dobler honoraret

Etter tilbakemeldinger fra bransjen gjør Statens vegvesen endringer i opplegget for konkurransen:

- Rammene for konkurransen (konkurransegrunnlaget), samt informasjon om Vegvesenets forventninger til leverandørene i dialogfasen, er lagt ut sammen med kunngjøringen.
- Kravet til bruk av minimum 25 prosent av egne ansatte i driftsperioden er justert. Det betyr at entreprenøren i større grad kan bruke underentreprenører til drift og vedlikehold etter at veien er ferdig.
- «Loosers fee» - honorar til de som leverer konsept og er med i dialogen, men ikke får jobben - økes til totalt 2,6 millioner kroner: 600 000 kroner ved levering av konsept etter dialog, og ytterligere to millioner ved levering av endelig tilbud. Dette er mer enn en dobling fra første utlysning.

Kunngjort nasjonalt og internasjonalt

- En viktig tilbakemelding fra entreprenørbransjen er at de er usikre på hvor mye ressurser den konkurransepregede dialogen krever. At vi legger ut en detaljert beskrivelse av oppdraget når vi lyser ut jobben, vil gjøre det lettere for interesserte aktører å beregne kostnadene ved å delta, sier Nyland.