1Risa AS105 467 455,00
2AF Bertelsen & Garpestad AS og Lindland Maskin AS 118 968 198,00
3Repstad Anlegg AS106 737 350,00
4TT Anlegg AS108 763 375,70

Arbeidet består i utvidelse av veibredde på to strekninger; Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall. Utvidelsen blir størst mellom Klepland og Tangvall. Her blir det forbikjøringsfelt i begge retninger. Ny veibredde blir 16,5 meter.

Mellom Rosseland og Storenes blir det bare ett felt i hver retning. Her blir veien 12,5 meter bred. Til sammen 7 kulverter på de to strekningene må forlenges. Dessuten skal en kulvert som fører fylkesvei 114 under E39 erstattes med en ny kulvert som gir større fri høyde på fylkesveien.

Det skal sprenges 51.000 m 3 for å gi plass til utvidelsen av de to strekningene. 46.000 m 3 jordmasser skal graves ut.

Frist for ferdigstillelse av anlegget er 30. november 2014 på delstrekningen Klepland-Tangvall. Rosseland-Storenes har frist 15. mai 2015.