Fv. Rolf Anders Håberg (Busengdal Transport AS) og Gunnar Erik Walseth (Magne Nærum AS) og prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.
Fv. Rolf Anders Håberg (Busengdal Transport AS) og Gunnar Erik Walseth (Magne Nærum AS) og prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

AF Busengdal/Nærum bygger tilførselsveier

Statens vegvesen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet AF Busengdal/Nærum om bygging av veier på Vikebukt og Remmem i forbindelse med bygging av E136 Tresfjordbrua.

Publisert Sist oppdatert


Fire entreprenører leverte tilbud. Kontrakten har en verdi på 67,3 mill. kroner. Arbeidene starter i Vikebukt.

Dette inneholder kontrakten:

Vikebukt

500 meter ny europavei, 1100 meter sideveier og 600 meter gang- og sykkelvei. Fotgjengerundergangen på Vikebukt skal utvides og det skal bygges en kjøreundergang for den gamle E136 mot Tresfjord. Gangbru over Vikeelva, en gangveiundergang ved Vikeelva og to busslommer er også en del av kontrakten.

Remmem

Rundkjøring og ca. 300 meter ny europavei, 300 meter sidevei og 200 meter gangvei. Det skal også bygges en gangveiundergang under E39.

Gangvei Krogset-Helset

Ca. 830 meter gangvei og to busslommer.

Bomstasjoner

AutoPASS-punkt i Vikebukt, på Skjeggstad og Skorgen.