Ny rivemaskin hos Volvo Maskin våren 2014 som var bestilt av Veidekke Entreprenør AS, Dokken Miljø.
Ny rivemaskin hos Volvo Maskin våren 2014 som var bestilt av Veidekke Entreprenør AS, Dokken Miljø.

370 millioner i resultat for Veidekke

I årets tredje kvartal rapporterer Veidekke et resultat før skatt på 370 mill. kroner. Omsetningen endte på 6,0 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Veidekke har hatt fortsatt vekst og fremgang i tredje kvartal. Bak de gode resultatene ligger det mye godt arbeid, god drift og høyere prosjektmarginer, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 5977 mill. kroner (5 624) og resultat før skatt 370 mill. kroner (358). Det gir en resultatmargin på 6,2% (6,4). Samlet ordrereserve er nå på 16,9 milliarder kroner (17,3). Tallene er fra segmentregnskapet. (Alle tall i parentes er fra samme periode 2013).

Færre ordrer i anlegg

Entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 5% tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er et resultat av høy aktivitet, og i tillegg bidrar kjøpet av Arcona i Sverige positivt. Resultatet steg med 16 %, og her kom det meste av økningen fra den norske entreprenørvirksomheten.

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatforbedringen i Entreprenør Norge og med vår danske virksomhet Hoffmann, som fortsatt leverer sterke marginer. Samtidig ser vi en nedgang i ordrereserven, spesielt innen anlegg. Dette vil gi noe lavere aktivitet i anleggsvirksomheten gjennom vinteren, sier Giske.

Omsetningen for entreprenørvirksomheten var 4402 mill. kroner (4190), og resultat før skatt var 148 mill. kroner (128) i tredje kvartal.

Eiendomsutvikling ned 20 mill.

Resultatet i eiendomsvirksomheten ble 20 mill. kroner svakere enn i fjor. Resultatnedgangen skyldes først og fremst lavere produksjon i den norske virksomheten som følge av svakt boligsalg siste halvår av 2013 og første del av 2014.

- Vi hadde en nedgang i boligmarkedet for ett år siden, og dette har ført til at det er satt i gang færre boligprosjekter så langt i år. Boligsalget har imidlertid økt de siste to kvartalene, spesielt i Sverige. Dette vil gi byggestart på flere prosjekter og økt aktivitet de kommende kvartalene, sier Giske.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1196 boliger i produksjon, mot 1375 i fjor. 271 boliger ble solgt (180), og salgsgraden for prosjekter under oppføring var 81% (81).

Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 338 millioner kroner (455) og resultatet før skatt 37 millioner kroner (57).

Godt asfaltresultat

For Veidekke Industri ble resultatet historisk høyt med 193 mill. kroner, som er 15 millioner bedre enn i fjor. Kvartalet var preget av høy aktivitet, og omsetningen økte med 21 %.

- Det meste av fremgangen kan tilskrives asfaltvirksomheten, både i forbindelse med nybygging og vedlikehold, men hele industrivirksomheten har hatt høy aktivitet og har levert godt håndverk i kvartalet, avslutter konsernsjef Arne Giske.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 1500 mill. kroner (1238) og resultat før skatt 193 mill. kroner (178) i tredje kvartal.

Færre skader

Veidekke hadde tredje kvartal 75 innrapporterte skader, noe som er på et lavere nivå sammenlignet både med foregående kvartal (101) og 3. kvartal 2013 (88). Tallene inkluderer skader med og uten fravær hos egne ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører.

Sykefraværet i tredje kvartal 2014 var på 3,9 %. Det har stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere i Norge og Danmark, mens utviklingen er stabil i Sverige.