25 tunge kjøretøy fikk kjøreforbud i helgen ved en kontroll på riksvei 93 ved grensen mot Finland (rød ring).
25 tunge kjøretøy fikk kjøreforbud i helgen ved en kontroll på riksvei 93 ved grensen mot Finland (rød ring).

25 tungbiler fikk kjøreforbud

En tre dagers kontroll resulterte i at 25 av 96 kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk eller kjettinger.

Publisert Sist oppdatert


- Resultatene er skremmende, sier Jørn Simonsen, som leder Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord. Han har aldri tidligere opplevd at en så stor andel av kontrollerte kjøretøy har fått kjørenekt. 7 av vogntogene som ble nektet å kjøre videre, var norskregistrerte, mens 18 var utenlandske. Totalt var 55 av de 96 kontrollerte kjøretøyene norske. I tillegg ble det utstedt 12 gebyrer for mangler ved vinterutrustningen.

Kontrollene ble gjennomført på riksvei 93 i Finnmark lørdag 25., søndag 26. og mandag 27. oktober.

Ulovlig kabotasjekjøring

Kontrollen resulterte også i åtte politianmeldelser. En transportør er anmeldt for ulovlig kabotasje. Sju politianmeldelser er knyttet til brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Økt innsats gir flere kjøreforbud

Kontrollene foregikk ved Kivilompolo nær grensen mot Finland, samme sted som Statens vegvesen gjennomførte tungbilkontroller uke 43. Da ble 6 av 94 kontrollerte kjøretøy ilagt kjøreforbud.

- Med bakgrunn disse resultatene, og at det er dette området som for tiden har de vanskeligste kjøreforholdene i Nord-Norge, valgte vi å prioritere ekstra kontroller her, sier Simonsen.

Lederen fra Utekontrollseksjonen tror ikke vogntogene på norske veier er dårligere skodd i år enn tidligere år.

- At flere får kjørenekt er et resultat av at Statens vegvesen har økt kontrollinnsatsen og at vi prioriterer de mest utsatte områdene, sier han.

Flere kontrollører

Statens vegvesen har i dag 22 kontrollører i Nord-Norge. Om få dager blir det lyst ut åtte nye stillinger. Disse blir fordelt med to ekstra kontrollører til Kirkenes, Alta og Tromsø - noe som betyr at ressursene dobles på disse stedene I tillegg blir det en ny stilling i Narvik og en på Finnsnes.

Lederen for Utekontrollseksjonen i Region nord sier at Statens vegvesen også legger opp til at kontrollørene skal være mer mobile enn tidligere.

- Vi vil være mer fleksible og til enhver tid sette inn ressursene der behovet for innsats er størst, sier Jørn Simonsen.