2,2 mill. tonn asfalt i 2014

For 2014-sesongen er det lyst ut 83 asfalteringskontrakter. Se fordelingen av asfalterte kilometer etter landsdel.

Publisert Sist oppdatert

- I alt 1,1 milliarder kroner skal i år brukes til å legge ny asfalt på riksveiene. Med ny regjering økes innsatsen på asfaltlegging, og styrkingen betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke lenger øker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Høyre-Frp-regjeringens budsjett ble bevilgningene til asfalt økt med 100 mill. kroner. Det fører til 10% mer til asfaltlegging i år enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen.

- Stopper etterslepet

- Jeg er glad for at vi sikrer vekst i asfaltarbeidet, fremfor en nedgang slik forrige regjering la opp til. Tilleggsbevilgningen betyr at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene ikke vokser, noe som har vært viktig for vår regjering, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen har for 2014-sesongen lyst ut i alt 83 kontrakter som omfatter over 2,2 millioner tonn asfalt. Kontraktene omfatter hovedsakelig vedlikehold av eksisterende veidekker, men også noe arbeid på anlegg.

Asfalterer flere tusen km

På 1274 km riksvei skal det i år gjennomføres asfaltarbeid. I tillegg er det lagt opp til asfaltarbeid på om lag 2090 km fylkesvei.

Ny asfalt på riks- og fylkesveier (kilometer) - fordeling på regioner. Sum tiltakslengder i årets asfaltkontrakter (slik det er etter hovedutlysningen):

Tiltakslengde (km) i kontrakter *)Hvorav stedvis lapping (km)
Region RvFvsumRvFvsum
Øst 443,5636,11079,6110,4140,4250,8
Sør 194,9599,7794,52,6116,4119,0
 Vest185,6288,5474,104,44,4
Midt 178,6306,6485,24,86,110,9
Nord 271,1256,4527,662,375,1137,4
 1273,62087,33361,0180,1342,4522,6
       
*) Inkluderer gang- og sykkelveier og noe legging på nyanlegg