Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Vannskader øker sterkt i Norge

Vannskader er nå den største og raskest voksende oppgaven for skadesaneringsbransjen i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det viser ny rapport fra NHO Service og Handel. Økt kompetanse og nye verktøy er viktige svar på utfordringene.

Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. NHO Service og Handel organiserer 13 bedrifter innen skadesanering med ca. 1265 årsverk. De har en omsetning på 2,39 mrd. kr i 2016, som er en vekst på 5,5 prosent i forhold til året før.

NHOs medlemmer utbedret 67.043 skader fordelt på 54.141 hovedprosjekter i 2016. Det har vært en økning i antall skader på 8 prosent fra 2015 og en økning i antall hovedprosjekter tilsvarende 13 prosent fra 2015 til 2016. «Vann» er det største og raskest voksende segmentet, og skadesanering av vannskader utgjorde over halvparten av medlemmenes samlede omsetning.

Bransjen ser at antallet vannskader øker hvert år, både innen privat sektor og til næringsliv og offentlig forvaltning. Antallet enkeltpersoner og husstander, som blir berørt, er økende. De samfunnsmessige følgene av dette er store.

Tallene er hentet fra bransjens årsrapport.

Denne rapporten, med ny statistikk fra skadesaneringsbransjen, ble lagt frem på et bransjemøte 20. oktober som samlet 25 representanter for de største forsikringsselskapene og medlemsbedrifter i NHO Service og Handel.

Øker kompetansen

- Utviklingen krever at man må øke kompetansen innen alle sider ved sanering av fuktskader og ikke minst sammen med leverandører og kunder utvikle ny kompetanse og metodikk. Som følge av den sterke økningen i fuktskader ser bransjen et behov for å tilføre sine fag – og prosjektledere økt formalkompetanse, sier Lasse Tenden.

Han har ansvar for bransjen i NHO Service og Handel. I samarbeid med Fagskolen i Oslo/Akershus har bransjen utarbeidet et helt nytt studium i Fuktteknikk som skal føre frem til tittelen Fukttekniker. Høsten 2016 startet det første kullet opp som skal bli uteksaminert våren 2018. Bransjen arbeider også med fagbrev for skadesanering, målet er at første kull skal kunne starte opp høsten 2019.

Ny bransjestandarder

På møtet 20. oktober 2017 presenterte NHO Service og Handel nye bransjestandarder for skadesanering. Dette er verktøy som skal heve kvaliteten på redningsarbeid.

Standardene vil i løpet av første halvdel av november bli gjort tilgjengelige for NHOs medlemsbedrifter og til medlemmer av Finans Norge. I tillegg skal NHO Service og Handel sammen med Finans Norge presentere standarden for takstmannsorganisasjonene.