#kukraft fra Tine Foto: Ricardfoto
#kukraft fra Tine Foto: Ricardfoto

Bedriten transportsatsing fra Tine


Publisert

Tine har signert en avtale med Air Liquide/Skagerak Energi om å få 50 tank- og distribusjonsbiler over på biogass fra kumøkk innen 2022.

- Dette er en møkkanyhet å være stolt av, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Tine, Lars Galtung i en nyhetsmelding.

Intensjonsavtalen er kommet på plass etter at Tine i november tanket de første to transportbilene med biogass fra kumøkk og husholdningsavfall produsert hos Greve Biogass i Vestfold. Transportsatsingen har fått navnet #kukraft og blir en viktig del av arbeidet med å få alle bilene over på fornybar energi innen 2025. 

Tine som energileverandør

Selv om dagens avtale med Air Liquide/Skagerak Energibare legger opp til 50 biler, er Galtung klar på at ambisjonsnivået er større enn dette. Tines meierier vil også øke takten på innfasingen av biogass til industrien.

- Utviklingen på biogass og satsingen på sirkulærøkonomi går raskt, og det er rett og slett dritbra å kunne bruke verdens mest naturlige ressurs for å produsere drivstoff til våre egne biler. Om noen år tror vi på flere anlegg landet rundt som produserer drivstoff på denne måten. Tine utelukker heller ikke at vi alene - eller i partnerskap med andre, kan komme til å bli en energiprodusent. Vi jobber i øyeblikket med å se på markedsmulighetene, og her spiller forutsigbare rammebetingelser en viktig rolle. Det dreier seg om alt fra infrastruktur til avgiftspolitikk, forteller Galtung.

- Bedriten transportsatsing

Han legger til at Tine må jobbe med flere drivstoffalternativer, som hybridløsninger, elektrisitet og hydrogen.

- Men det fine med biogassen, er at teknologien og ressursene allerede er her. Vi må agere nå. Vi har ikke tid til å vente på hydrogen og el, om vi skal nå Norges forpliktelser innen 2030. Allerede i dag kan vi høste av kuas frukter og eksisterende teknologi, sier Galtung.

Han understreker at når tilgangen til flytende biogass blir bedre, så blir kjørelengden også tilfredsstillende for langtransport.

- Derfor legger vi opp til en bedriten transportsatsing på kukraft, ler Galtung.

Ser frem til samarbeidet 

- Air Liquide/Skagerak Energi er svært fornøyd med det tette samarbeidet med Tine, som nå er videre forankret i en intensjonsavtale mellom partene. Selskapet har klare ambisjoner om å videre utvikle biogass og hydrogen til transport sektoren gjennom strategisk plassert infrastruktur, hvor Tine er en viktig bidragsyter, sier direktør i Air Liquide/Skagerak Energi, Frode Halvorsen, i Tines nyhetsmelding.