Oslo brann- og redningsetats krokbil O-64 tro til og flyttet brannen til et sted som var bedre egnet for slokking.
Oslo brann- og redningsetats krokbil O-64 tro til og flyttet brannen til et sted som var bedre egnet for slokking.

Hentet brennende komprimator

Krokbil i rampelyset.

Publisert

Vanligvis pleier brannvesenet å slokke brannene på stedet. Men tirsdag 24. april, i Oslo, tok brannmannskapene like godt hele brannen med seg!

Brant i sammenpresset avfall

Det startet litt før klokken 20.00, da 110-sentralen fikk melding om brann i en komprimator/container på Ensjø. Da mannskapene fra Bryn brannstasjon kom til stedet brant det heftig, og røykdykkerne gikk raskt i gang med slokkingen.

De slo ned flammene, men likevel ulmet og brant det inne i det sammenpressede avfallet i containeren. For å slokke brannen ordentlig, var det derfor nødvendig å tømme alt innholdet ut på bakken, for deretter å dusje det med vann.

Kjørte kortesje med brannen

De operative lederne  hadde imidlertid veldig lite lyst til å tømme ut alt avfallet i tettbebyggelsen på Ensjø. De fikk derfor en idé om å bruke en av brannvesenets krokløftere, slik at hele containeren kunne fraktes til et sikkert sted, der tømmingen og slokkingen kunne foregå.

Som sagt, så gjort. Redningsavdelingen på Oslo hovedbrannstasjon rykket ut med krokløfteren, og løftet containeren opp på lasteplanet. Så dro brannbilene i kortesje til et avfallsanlegg utenfor Oslo for å fullføre jobben.

På Facebook skriver Oslo brann- og redningsetat: «Kreativt og effektivt, og endelig litt tid i rampelyset for krokbil O-64!»