Administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta og regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen Region sør, skrev under den historiske kontrakten.

Bare en gang før er en tilsvarende kontrakt med åtte års gyldighetstid blitt inngått i Norge. Det var Vestfold i 2017. 

- Den nye kontrakten gjelder for åtte år, ikke fem som tidligere. Det vil gjøre det lettere for entreprenøren å få bedre lønnsomhet for maskindriften, sier Davik.

Ved tildeling av den nye kontrakten er kvaliteten på tilbudene, vurdert sammen med prisen. Det tydelige krav til hovedentreprenørens kompetanse og hvordan oppgaven skal utføres.

Administrerende direktør Opseth opplyser at Mesta vil investere i maskiner for 60 millioner kroner. Fordi kontraktstiden er utvidet, forventer han å få utnyttet maskinparken bedre. Samtidig med investeringen, skal 35 stillinger besettes til Mestas kontor i Vrådal.

Høyfjell

Kontraktsområdet er stort geografisk og innebefatter drift- og vedlikehold av 843 kilometer vei i kommunene Vinje, Fyresdal, Nissedal, Tokke og Kviteseid i tillegg til Gautefallsheia i Drangedal.

- I kontrakten inngår også hele E134 over Haukelifjell til Røldal i Hordaland på den andre siden av fjellet. Her satser vi ekstra og har ansatt en person hos oss som skal følge denne høyfjellsstrekningen på nært hold, sier regionvegsjefen.

Ingen salting

De vestre delene av Telemark er ikke de mest trafikkerte, men området omfatter veier som gir ekstra utfordringer.

Det gjelder bratte bakker og høyfjellstrekningen over Haukeli. Ingen av veiene i kontrakten har barmarks strategi, det vil si at det ikke skal saltes.

Unntaket er i overgangsperioder når spesielle værforhold gjør at salt kreves.
Kontraktsperioden starter 1. september 2018 og varer i åtte år.

Miljøkrav

- I den nye kontrakten er det satt mye tøffere krav til miljø enn tidligere, sier regionvegsjef Davik.

Entreprenøren er også pliktig etter kontrakten å ha lærlinger tilsvarende fire prosent av arbeidstimene. I tillegg har underentreprenørene tilsvarende krav for en prosent av arbeidstimene.

Alle kjøretøy som skal brukes i kontrakten, må tilfredsstille Euro 6. Anleggsmaskinene blir det også satt miljøkrav til.