STOPP: På Gol stanset Statens vegvesen en kombinert transport med en nederlandsk trekkvogn. Den hadde passert grensen på 150 kilometer i luftlinje fra terminal til leveringssted.
STOPP: På Gol stanset Statens vegvesen en kombinert transport med en nederlandsk trekkvogn. Den hadde passert grensen på 150 kilometer i luftlinje fra terminal til leveringssted.

Stanset på ulovlig kombinert transport

Et nederlandsk vogntog ble denne uken stanset av Statens vegvesen på Gol mistenkt for ulovlig kombinert transport. Dette er en av de første som er tatt for slike transporter i Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Reglene for kombinert transport er felles for hele EØS-området og skiller seg fra vanlig kabotasjetransport. Kravet er at godset må transporteres minimum 100 km med skip eller på jernbane. Deretter kan godset transporters av utenlandsk kjøretøy inntil 150 km fra jernbaneterminal eller havn til leveringsstedet. Uten at det påvirkes av kabotasjereglene.

Transporten som ble stoppet i Hallingdal denne uken var på vei til en produksjonsbedrift i øvre Hallingdal. Råstoffet den transporterte var kommet i containerhenger på skip til Brevik havn i Telemark.

For langt

Utenlandske lastebiler som utfører kombinerte transporter kan være fast stasjonert i Norge. De behøver ikke å kjøre ut av landet slik lastebiler som bedriver kobotasjekjøring må.

Det ulovlige i denne transporten oppstod da turen var lenger enn de lovlige 150 kilometerne fra havnen varene ble losset.

For denne transporten ble den magiske grensen på 150 km i luftlinje brutt ved Flå, lenger ned i Hallingdalen.

Nederlandsk og polsk

Både tralle og trekkvogn tilhører et nederlandsk selskap, mens sjåføren var en polsk statsborger i 50-årene.

Det er også krav at det står i fraktdokumentene at det en kombinert transport. I dette tilfelle sto det i fraktdokumentene at transporten hadde startet i København, og ikke i Brevik som var tilfelle.

Dermed så det hele ut som en helt ordinær internasjonal transport. Leveringsadressen som var oppgitt i dokumentene var korrekt.

Anmeldt

Både sjåføren og trafikkplanleggeren hos speditøren innrømmet ovenfor Staten vegvesen at det var snakk om en kombinert transport. Derfor er nå bileier anmeldt til politiet for overtredelse av reglene for kombinert transport.

Den aktuelle trekkvognen kom sammen med sjåføren inn til Norge bare noen dager før de ble stanset og kontrollert. Vogntoget fikk ikke fortsette turen til bestemmelsesstedet fordi reglene var brutt, og både bil og tilhenger måtte parkeres på Gol.

Dermed sendte bedriften som eier bil og henger en ny trekkvogn fra Sverige som skulle fullføre turen. Problemet var bare at denne trekkvognen hadde kommet inn over den norske grensen uten å frakte noe som helst. Dermed var heller ikke denne bilen berettiget til å fullføre transporten. Enden på visa ble dermed at en lokal transportør i Hallingdal måtte dra semitraileren de siste milene til leveringsstedet.

Mistanke

Statens vegvesen har fått tips og hatt mistanke til disse transportene mellom Brevik og øvre Hallingdal en god stund.

- Vi vet ikke i hvor stort omfang denne transporten har pågått. Men vi har grunn til å tro at den har pågått en god stund, sier Dagfinn Fossen i utekontrollen til Statens vegvesen i Buskerud.

Nå er det opp til politiet å ta stilling til hva som skal skje videre i saken.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS