- Å utsette innføringen av WLTP til 2020 gir både norske bilkjøpere og bilbransjen bedre forutsigbarhet, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen.
- Å utsette innføringen av WLTP til 2020 gir både norske bilkjøpere og bilbransjen bedre forutsigbarhet, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen.

- Positiv avklaring om bilavgiftene

– Vi synes det er positivt at finansminister Siv Jensen i dag har kommet med en etterlengtet og fornuftig avklaring om bilavgiftene for neste år, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Publisert

Innfasingen av det nye målesystemet WLTP har ført til stor usikkerhet om hvordan engangsavgiften for biler skal beregnes i 2019. Dette fordi engangsavgiften beregnes blant annet på bakgrunn av CO2-utslipp, og dette skal måles med en ny og bedre metode.

WLTP vil gjennomgående gi høyere utslippsverdier enn det gamle systemet, noe som kan føre til betydelige utslag i engangsavgiften og dermed dyrere biler. Regjeringen offentliggjorde 5. september at de legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på WLTP til 2020.

Dette betyr at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode som skal ligge til grunn for beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften.

- Vi skulle gjerne hatt denne avklaringen enda tidligere, men det er veldig godt at Siv Jensen er så tydelig på denne saken nå. Å utsette innføringen til 2020 gir både norske bilkjøpere og bilbransjen bedre forutsigbarhet. Vi mener også det er viktig at regjeringen fortsetter arbeidet med å gjøre det rimeligere å kjøpe nye, tryggere og mer miljøvennlige biler i Norge, og med det bidra til en raskere fornyelse av bilparken og lavere utslipp, sier Maarud.

Bilbransjen har jobbet hardt for å få frem de negative konsekvensene saken ville få for forbrukere og bransje.

- Bilbransjens organisasjoner BIL (Bilimportørenes Landsforening) og NBF (Norges Bilbransjeforbund) har gjort en solid jobb med å opplyse om de negative konsekvensene i denne saken. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til bransjen. Bil er en stor investering for folk, og viktig for deres transportbehov i hverdagen. Nå er det av stor betydning at det blir ro og forutsigbarhet i markedet for bilkjøperne, sier Maarud.

Powered by Labrador CMS