NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til elleve regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 850 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017.
NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til elleve regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 850 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017.

Bane Nor skrev kontrakt med NRC Group

Kontrakten omfatter grunnarbeider, jernbaneteknikk og behandling av forurensede masser.

Publisert

Entreprenør- og infrastrukturselskapet NRC Group skal rehabilitere Sørumsand stasjon på Kongsvingerbanen. Kontrakten med Bane Nor er verdt 110 millioner kroner og omfatter den fulle bredden av NRC Groups kompetanse innen områdene jernbaneteknikk, grunnarbeider og miljø.

- Dette er en viktig kontrakt der vi bruker hele vår unike bredde for å gjennomføre en sikker og effektiv rehabilitering av Sørumsand stasjon. Tildelingen reflekterer også viktigheten av vår satsing på miljø ettersom blant annet håndtering av forurensede masser er en del av prosjektet, sier daglig leder i NRC Norge, Hans Olav Storkås.

- Dette bekrefter at vår nylig opprettede miljø-divisjon har vært et riktig grep og vi vil som entreprenør ha fullt fokus på å finne de gode miljøløsningene, fortsetter Storkås.

Et drøyt år med arbeider

Det ble i 2014 innført doble togsett på Kongsvingerbanen, noe som har ført til et behov for en vesentlig plattformforlengelse ved Sørumsand stasjon. I tillegg har kartlegginger vist et behov for økt tilgjengelighet for alle brukergrupper.

Daglig leder i NRC Norge, Hans Olav Storkås, gleder seg til at NRC skal ta fatt på jobben med å rehabilitere Sørumsand stasjon.
Daglig leder i NRC Norge, Hans Olav Storkås, gleder seg til at NRC skal ta fatt på jobben med å rehabilitere Sørumsand stasjon.

NRC Group skal rehabilitere og forlenge eksisterende plattform 1 på Sørumsand stasjon, rive en mellomplattform, samt etablere en ny plattform 3, med tilknyttede trapper, undergang og heiser.

Arbeidet innebærer også oppgradering av kontaktledningsnettet, spor og sporveksler. Arbeidet starter opp i oktober 2018 med planlagt ferdigstillelse i november 2019. Sørumsand stasjon vil ha trafikk på et av sporene under hele byggeperioden.

Klagefrist

- Vi ser frem til å gjøre Sørumsand stasjon sikker, trygg og tilgjengelig for alle brukergrupper, og er svært fornøyde med å bli tildelt dette prosjektet som fullt ut utnytter seg av vår tverrfaglige ekspertise. Dette er et prosjekt vi gleder oss til å ta fatt på, avslutter daglig leder i NRC Norge.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.