– Med dette budsjettet kan vi risikere at både CargoNet og Green Cargo beslutter å legge ned, sier NHO LT-sjef Are Kjensli.

– Lite håp for godstogene

- Det brenner et blått lys for godstogene i Norge, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT).

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er en skuffet NHO LT-sjef som registrerer at Statsbudsjettet inneholder ingen omtale av krisen for godstogene, og heller ingen støtte.

- Hvis det ikke gis statlig støtte til frakt av gods på jernbanen, kan virksomheten være avviklet eller sterkt redusert når de store investeringene på jernbanen begynner å få effekt, sier Kjensli som understreker at forslaget til Statsbudsjett for 2019 gir lite håp for godstogene.

- Budsjettet erkjenner «utfordringer» med lønnsomheten i godstransporten, men gjør ingen ting med det, sier NHO LT-sjefen og fortsetter:

- For å opprettholde dagens godsvolumer trengs det en ordning med driftstøtte. I 2017 hadde bransjen et samlet tap på mer enn 100 millioner kroner før skatt. På de siste ti årene har godstog-selskapene tapt 800 millioner kroner før skatt, sier Kjensli og viser til blant annet elendig infrastruktur på jernbanen.

Frykter for skinnegodset

Han forteller at Stortinget i inneværende Nasjonal transportplan har vedtatt å bruke 18 milliarder kroner på å rette opp infrastrukturen for gods på jernbanen. Problemet er at dette først får effekt om fire-fem år.

- I mellomtiden risikerer vi at godset flyttes over på vei og at de to store selskapene, CargoNet og Green Cargo beslutter å legge ned. Det er en grense for hvor lenge de kan drive med tap, sier Kjensli.

CargoNet varslet tidligere i høst at de vil redusere antall togavganger og godsvogner på grunn av de store tapene.

Det er i budsjettforslaget satt av 431 millioner kroner til programområdet «Mer gods på jernbanen», hvorav 173 millioner kroner går til planlegging av krysningsspor og terminaler, og 258 millioner kroner går til bygging av krysningsspor og andre tiltak.

- Det er ikke sagt noe om når bransjen kan vente en oppgradering av godsterminalen på Alnabru. Alnabru er selve navet for godstransporten i Norge og en oppgradering har vært nødvendig i mange år, sier Kjensli.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS