LNS skal bygge en tunnel på 600 meter mellom området ved Hålogalandsbrua (øverst på bildet) til et nytt sykehus i Narvik (merket med rødt).
LNS skal bygge en tunnel på 600 meter mellom området ved Hålogalandsbrua (øverst på bildet) til et nytt sykehus i Narvik (merket med rødt).

LNS skal bygge sykehustunnelen

Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) bygger 600 meter tunnel frem til nytt sykehus i Narvik.

Publisert

LNS har fått tildelt oppdraget fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) med å bygge en tunnel i Narvik i forbindelse med byggingen av nytt sykehus i byen. Prosjektet har en ramme på i overkant 126 millioner kroner.

UNN har vedtatt at det skal bygges et nytt sykehus på Furumoen i Narvik, og har gjennomført anbudskonkurranse om bygging av adkomsttunnelen. Tre anbud ble mottatt og evaluert med det resultat at det er inngått kontrakt med LNS.

LNS konkurrerte med Skanska og Implenia om oppdraget.

Tunnelen som skal bygges, er på 600 meter og går fra rett sør for Hålogalandsbrua og frem til tomten til det nye sykehuset på Furumoen i Narvik.

Tunnelen har en stigning på seks prosent og byggetiden er på ca. 13 måneder. Prosjektet er et samarbeid mellom UNN og Narvik kommune. Byggingen skal starte i 2019 og sykehuset skal stå ferdig i 2022.

Det vil være ca. 30 ansatte på tunnelprosjektet og oppstart blir så raskt som mulig, skriver LNS på sin nettside