Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg på beltet under markeringen av første spadetak i Storgata i Oslo. Til venstre står Etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven.
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg på beltet under markeringen av første spadetak i Storgata i Oslo. Til venstre står Etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven.

MDG-Lan markerte elektrisk anleggs-start

- Bymiljøetaten har stilt miljøkrav og bransjen har gitt tilbake miljøløsninger, som for eksempel prototypen på utslippsfri gravemaskin jeg står på her, sa byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Oslo kommune Bymiljøetaten og JV NRC signerte 22. oktober hovedentreprisekontrakten for
opprusting av Storgata i Oslo.

Noen dager tidligere kunngjorde NRC Norge AS at selskapet hadde lagt inn bestilling på to 25 tonns Cat 323F Z-Line som går på batteri.

En Cat 323F Z-line prototype var med på å markere første spadetak på Storgata-prosjektet, med byråd Lan Marie Berg på plass.

(NB: Veidekke var først ut og bestilte den første Z-Line som etter planen skulle leveres i november 2018. Deretter bestilte Horten-entreprenør Firing & Thorsen AS to maskiner under Vei og Anlegg-messen i mai 2018. Disse skal leveres i desember 2018. NRC har deretter inngått intensjonsavtale på to batterimaskiner, og disse skal leveres i første kvartal 2019.)

Stående på et av beltene sa hun:

- Bymiljøetaten har stilt miljøkrav og bransjen har gitt tilbake miljøløsninger, som for eksempel prototypen på utslippsfri gravemaskin jeg står på her. Utslippene fra anleggsmaskiner i Oslo er veldig store. Om vi kan være med på å finne løsninger for anleggsbransjen, både nasjonal og globalt er vi faktisk med på å endre verden.

Lan Marie Berg fikk også prøve seg bak spakene i Cat-maskinen.
Lan Marie Berg fikk også prøve seg bak spakene i Cat-maskinen.

Fossilfritt anleggsprosjekt

Med anleggsstart i Storgata er det største oppgraderingsprosjektet i sentrumsgatene påbegynt.  Prosjektet er fossilfritt, det vil si at det ikke benyttes tradisjonell diesel og bensin. Nå skal Bymiljøetaten i Oslo kommune og JV NRC (som består av NRC Rail AS, HAG Anlegg AS og ALTi bygg og anlegg AS) bruke 30 måneder på å ruste opp Storgata.

Gata skal få en høy estetisk kvalitet, med trær og annen beplantning, flere benker og egne plasser for sykkelparkering. Storgata skal bygges om til en felles trasé for buss og trikk, med et veidekke som tåler belastningen fra de tunge kjøretøyene, i tillegg til to nye holdeplasser. Samtidig skal det utføres arbeider for vann- og avløpsetaten.

Innovativt miljø

JV NRC, entreprenøren på prosjektet, kunne valgt å sikre fossilfritt anlegg ved å fylle biodiesel på tanken. Man har likevel valgt den utslippsfrie Cat 323F Z-Line maskinen, ombygget til batteridrift av Pon Equipment AS.

- Her har et innovativt miljø konvertert konvensjonelle dieselmaskiner til helelektriske gravemaskiner. Pon Equipments nytenkning og NRC Groups vilje til å satse på miljøriktige løsninger medfører 100.000 kilo mindre CO2 i til atmosfæren hvert år, i tillegg til at Oslo-lufta spares for utslipp av partikler og NOx. Byens innkjøpsmakt og vilje til å satse på miljøriktige løsninger har gitt næringslivet insentiver til innovativ satsing på ny teknologi. Til sammen spares miljøet for betydelige belastninger, står det i et presseskriv fra Bymiljøetaten.

Prosjektet

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av bystyret 23. mai, og 22. oktober signerte Bymiljøetaten og JV NRC hovedentreprisekontrakten for opprusting av Storgata.

Prosjektet har en kostnadsramme på 676.000.000 kroner. De største kostnadene i prosjektet inkluderer arbeider under bakken – utbedringer som ikke blir synlige, men som ville bli merkbare om de ikke ble utført.

Nytt overvannsanlegg skal gjøre byen bedre rustet til å tåle de store vannmengdene. Det hundre år gamle avløpsnettet er ikke dimensjonert for dagens og morgendagens nedbørsmengder.

Prosjektet omfatter også en nær 200 meter lang teknisk tunnel under veibanen i deler av Storgata (mellom Brugata/Bernt Ankers gate og Hausmanns gate). Tunnelen skal bli føringsvei for alle rør og kabler som går i gateløpet, slik at man kan begrense fremtidig oppgraving av gata.

Tunnelen krever utgravinger til fem meter under gateplan. En så relativt dyp og smal byggegrop krever solid sikring av sidene i form av spunting.

Anleggsstart var 30. november 2018 med forventet ferdigstillelse innen utgangen av 2021.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS