Trykk på første lenke i artikkelen så får du se dette karter og hvilke entreprenører som har de forskjellige fargekodene i Norge på kontraktene.
Trykk på første lenke i artikkelen så får du se dette karter og hvilke entreprenører som har de forskjellige fargekodene i Norge på kontraktene.

Se hvem som har veidriftskontraktene i Norge

Statens vegvesen gir deg oversikten.

Publisert

Hvert sekund strømmer enorme mengder data om vei og trafikk inn til Statens vegvesens «datapengebinge». Mye deles allerede åpent, men Vegvesenet vil dele enda mer av dataene med andre.

Noe av det som ligger åpent, er en kart-oversikt over hvilke entreprenører som har de forskjellige driftskontraktene i Norge til enhver tid.

Se det her: Driftkontrakter vei.

Se mange flere lenker til andre informasjonskilder, der Vegvesenet bidrar, lenger ned i artikkelen.

Data til utvikling av tjenester

Det sies at datainformasjon er vårt nye gull, og hvert sekund på døgnet strømmer enorme mengder gull i form av data om vei, vær, trafikk, kjøretøy og hendelser inn til Vegvesenets «pengebinge». Men i motsetning til Onkel Skrue, vil Vegvesenet gjerne dele av sitt gull slik at også andre kan dra nytte av det.

- Statens vegvesen er i en unik posisjon. Vi dekker hele landet, noe som gir oss mulighet til å samle mye og detaljerte transportdata. Det gjør at både leverandører av kart- og navigasjonstjenester og andre ønsker å bruke våre data som grunnlag for å utvikle tjenester til blant andre trafikantene, sier senioringeniør Gry Horne Johansen i Vegdirektoratet.

Alt skal deles

Nylig sendte Vegvesenet svar til Samferdselsdepartementet på hvordan etaten vil følge opp Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data. Styrket kompetanse på forholdet mellom personvern og tilgjengeliggjøring av data, en samlet plattform for tilgjengeliggjøring av transportdata, standardisering, samt enda bedre samspill med eksterne aktører, er noe av det som nevnes.

For det holder ikke å være en topp datainnsamler. Dataene forvandles først til gull for trafikanter, næringsliv og Vegvesenet selv når de blir tilgjengelig-gjort og tilrettelagt for videre bruk. Og Vegvesenet har valgt et enkelt overordnet prinsipp; alt som kan deles åpent uten å komme i konflikt med personvern eller sikkerhet, skal deles.

På Statens vegvesens «Dataportalen-beta» kan du søke i innsamlede data.

- Vi ønsker at tjenestetilbydere av trafikkinformasjon, næringslivet og andre instanser skal benytte våre data slik at de når ut på best mulig måte til flest mulig brukere. Vi i Vegvesenet er gode på det som har med veg, transport og trafikant og kjøretøy å gjøre, og vi har det beste grunnlaget for å samle inn data med riktig kvalitet. Men ofte kan andre, f.eks. private aktører, være bedre enn oss på å lage tjenester rettet mot sluttbrukeren. Ved å tilrettelegge og dele dataene våre får vi både et bedre sluttprodukt og vi bidrar til næringsutvikling, påpeker Gry Johansen.

Vegvesenets data på ulike plattformer og nettsteder

De siste årene har Statens vegvesen lagt ned et stort arbeid for å dele data og tilrettelegge dem for videre bruk. Eksempelvis er data fra Nasjonal vegdatabank og Datex-noden offentliggjort via Difis katalog for åpne data, www.data.norge.no. Vegvesenet er også storleverandør av data til nasjonale databaser og nettsteder som Geonorge.no (kartdata og annen stedfestet informasjon), Varsom.no (skreddata) og Luftkvalitet.no.

Gjennom ulike systemer samler Statens vegvesen inn sanntidsdata om trafikk- og værforhold, hendelser, reisetider samt bilder og video fra webkamera. Disse dataene blir gjort tilgjengelig for eksterne brukere via Datex-noden. Per november 2018 er det rundt 330 registrerte eksterne brukere av data fra Datex-noden. De eksterne brukerne omfatter hovedsakelig media samt internasjonale tjenestetilbydere av trafikkinformasjon, karttjenester og navigasjonssystemer slik som Here, TomTom, Google og INRIX. Statens vegvesen formidler også selv de samme dataene til sluttbrukerne via vegvesen.no.

Vi skal bli bedre på deling

Selv om Vegvesenet allerede er en stor leverandør av data, er ambisjonene å bli enda bedre på tilrettelegging og deling.

Etaten har i 2018 etablert et prosjekt hvor målet er å etablere av et nasjonalt tilgangspunkt NAP (National Access Point), som ITS-direktivet fra EU stiller krav til.

NAP vil være en åpen portal med metadata som gir tilgang til de ulike datakildene. Denne skal sørge for brukervennlig deling og lettere tilgjengelighet til data, både fra Statens vegvesen og andre aktører. Endelig versjon planlegges ferdig til årsskiftet 2019/20. 

- Vi vet at det ikke alltid er lett å finne igjen Vegvesenets data. Men når brukerne kan få tilgang til alle data på ett sted blir det lettere for dem å finne både våre transportdata og data fra andre transportdataleverandører, sier Gry Johansen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS