FABRIKKEN: Slik ser dagens Rototilt-fabrikk i Vindeln i Nord-Sverige ut. Nå skal den utvides.
FABRIKKEN: Slik ser dagens Rototilt-fabrikk i Vindeln i Nord-Sverige ut. Nå skal den utvides.

Rototilt bygger ut fabrikken

Rototilt spår fortsatt vekst og utvider fabrikken i Vindeln nord i Sverige med mer enn 3000 kvadratmeter.

Publisert

Selskapet bygde en helt ny fabrikk i 2007. Den gang var det 42 ansatte. I dag er det over 200 ansatte i Rototilt og salget av Rototilt-produktene går godt. Målet er at den nye fabrikkdelen skal stå ferdig til årsskiftet 2019/2020.

- Å utvide fabrikken er et håndfast bevis på at vår satsing på eksport har vært vellykket, sier produktsjef Tord Johansson i Rototilt.

Doblet omsetningen

Rototilt har mer en doblet omsetningen på fem år, og selskapet ser fortsatt sterk vekst. Rototilt skriver i en pressemelding at etterspørselen etter maskiner med smarte funksjoner og stor interesse for produktene i eksportmarkedet, er grunnlaget for utvidelsen, samt etableringen av et datterselskap i Frankrike.

- Beslutningen er basert på vår fremtidsvisjon. Vi posisjonerer oss for fortsatt vekst med fokus på Europa og Nord-Amerika. Da vi nærmer oss kapasitetstaket i vår nåværende fabrikk innen to år, velger vi derfor å gjennomføre denne satsingen nå, sier adm. direktør Anders Jonsson.

3300 m2 ekstra

Den nye fabrikkdelen blir et tilbygg på ca. 3300 m² til dagens fabrikk i Vindeln. Det forberedes bedre plass til maskiner, og arbeidsflyten legges om.

- Vi får en enda mer optimalisert prosess for produksjon, lakkering og montering, slik at vi er forberedt på fremtidens økte etterspørsel, sier Tord Johansson.