Prosjektleder Sverre Nergård fra Stangeland/Implenia (t.v.) og Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord signerte overtakelsen.

Overtok Eiganestunnelen

Prosjekt til to milliarder kroner ble overført.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Mandag 7. januar 2019 signerte prosjektleder Gunnar Eiterjord og prosjektleder Sverre Nergård fra Stangeland/Implenia overtakelsesprotokollen for Eiganestunnelen.

Kontrakten på 2 milliarder kroner er den største enkeltkontrakten på Ryfast-prosjektet.

Det er store tall på alt arbeidet som er gjennomført:

Tunnel:
Tunnelsprengning: ca. 825 000 pfm3
Injeksjon: ca. 3 mill kg
Sikringsbolter ca. 123 000 stk
Sprøytebetong: ca. 58 000 m3
Vann/frostsikring: ca. 160 000 m2
Veggelementer i betong: ca. 80 000 m2
Kabelbru: ca. 14 000 m
Sandfangkummer: ca. 210 stk
Inspeksjonskummer: ca. 185 stk
Vannkummer: ca. 80 stk
Grøfter: ca. 14 000 m
Vannledning: ca. 10 000 m 
Drens- og overvannsledning: ca. 12 000 m
Vaskevannsledning: ca. 15 000 m
Pumpeledning: ca. 4 500 m
Trekkerør: ca. 116 000 m
Utfylling Jåttåvågen: 1 000 000 uam3

Dagsone:
Sprengning: ca. 200 000 pf m3
Rundkjøring med undergang i Madlavegen
Rundkjøring ved Kiellandsmyra
Rundkjøring ved Gamlingen
Rundkjøring Schancheholen
4 –felts vei, ca. 1 550 m
Ramper, ca. 700 m
Utvidelse ramper og eksisterende veger, ca. 700 m
Sykkelstamveg: ca. 1050 m
Park, grøntanlegg og fordrøyningsbasseng.
Støyskjermer: ca. 4950 m2
Miljøkulvert ca. 160 m.
Undergang sykkelstamveg
Trekantundergang Madlavegen med vanntette ramper
7 portaler, samt vanntette trau.
Grøfter: ca. 15 500 m
Drensledning: ca. 7000m
Ledninger: ca. 8500 m
Sandfang: ca. 230 stk
Kummer: ca. 140 stk
Spesialkummer: 9 stk
Fordrøyningstank: ca. 10 x 70 m
Spunting: ca. 8500 m2
Konstruksjoner:
Fylling inntil konstruksjoner: ca. 119 000 m3
Membran prefabrikert: ca. 30 000 m2
Membran Topeka: ca. 17 000 m2
Forskaling: ca. 66 500 m2
Armering: ca. 6 500 tonn
Betong: ca. 39 000 m3
Betongavretting på løsmasser: ca. 23 000 m2
Stålkjernepeler: ca. 300 m

Powered by Labrador CMS