TRE NYE: Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).
TRE NYE: Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).

Første Nye Veier-prosjekt i Nord Norge

Tre nye prosjekter er tillagt Nye Veier. Disse kommer i Troms, Oppland og i Akershus og Hedmark.

Publisert

Strekningene er nærmere bestemt: E6 Øyer – Otta i Oppland, E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark og E6 Kvænangsfjellet i Troms. Det er Samferdselsdepartementet som tilfører Nye Veier de tre strekningene.

- Dette er viktige strategiske signaler som selskapet har arbeidet for å få gjennomslag for. Nå ser vi frem mot behandling av den kommende Nasjonal Transportplan (NTP), som kan gi Nye Veier ytterligere strekninger, sier styreleder Harald Nikolaisen i Nye Veier AS.

Glad for tillit

Også Nye Veiers adm. direktør, Ingrid Dahl Hovland, er godt fornøyd med nyheten som ble kjent fredag 11 februar.

- Vi er glad for den tilliten vi blir vist med å få tilført tre nye strekninger. De nye strekningene er svært spennende, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med å analysere og optimalisere dem, før de bygges ut, sier Hovland.

Nye Veier har for tiden en prosjektportefølje på litt over 50 milliarder kroner under planlegging og utbygging. Da selskapet ble etablert, fikk de en oppstartsportefølje med strekninger de skulle bygge ut i løpet av 20 år, til en verdi av 148 milliarder kroner.

Første i Nord-Norge

De nye strekningene inneholder flere prosjekter som er helt eller delvis finansiert i inneværende NTP, med planlagt oppstart i både første og andre seksårsperiode. Departementet forutsetter at årlig bevilgning til selskapet etter utvidelsen vil være uendret, det vil si 5 mrd. 2016-kr i avtalt tidsrom.

- Vi er spesielt glade for å få vårt første prosjekt i Nord-Norge. Kvænangsfjellet er viktig for transport mellom Finnmark og Troms. Strekningen er værutsatt og blir ofte vinterstengt. Gjennom dette prosjektet får selskapet mulighet til å utvikle metodikk og løsninger for å styrke samfunnssikkerheten i transportsystemet, legger Hovland til.

Viktig med nytt

For Nye Veier er det viktig å bli tilført nye strekninger som skal konkurrere om å prioriteres for utbygging. 

- Nå er vi klare til å skalere virksomheten vår og med det ta inn nye prosjekter i vår portefølje.  For vår modell og de samfunnsøkonomiske resultatene vi skal skape videre, er det viktig at det er konkurranse mellom prosjektene i vår utbyggingsportefølje. Det er denne dynamikken som ligger til grunn for vår prioritering. Dette skaper grunnlag for videre utvikling av selskapet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Reduserte kostnader

Hun legger til at Nye Veier ønsker å fortsette med å effektivisere norsk veibygging.

- Vi øker nytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene reduseres. Etter tre års drift har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i våre veiprosjekter med over 50 milliarder kroner. 30 milliarder er økt trafikantnytte, mer enn 20 milliarder er reduserte kostnader, sier Ingrid Dahl Hovland.