I Hedmark ble det ifjor innmålt 3,0 millioner kubikkmeter. Det utgjør 27% av den totale avvirkningen.

Rekordhogst i 2018

Det ble solgt ca. 10,8 millioner kubikkmeter skogsvirke til industriformål i 2018. Det er 303.000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i 2018, viser tall fra Statisk sentralbyrå. Forrige toppnotering var i driftsåret 1989/90. Da endte avvirkningen på 10,5 millioner kubikkmeter.

Med unntak av en periode sommeren 2018, der brannfare gjorde at mange skogsdrifter måtte utsettes, har driftsforholdene resten av 2018 vært gode. Sammen med prisøkningen har dette bidratt til rekordavvirkningen.

Massevirkeprisen økte mest

De foreløpige beregningene viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 4,4 milliarder kroner i 2018.

Dette er en oppgang på 22% fra året før. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 410 kroner per kubikkmeter som er 16% mer enn i 2017.

Det var særlig prisen på massevirke som økte. Fra 2017 til 2018 økte massevirkeprisen for henholdsvis gran og furu med 35 og 41%. Sagtømmerprisen økte med 8% for gran og 6% for furu.

En fjerdepart av tømmeret hogd i Hedmark

I Akershus/Oslo og i Hedmark økte hogstkvantumet med henholdsvis 133.000 og 73.000 kubikkmeter sammenlignet med 2017.

Hedmark er fortsatt fylket med størst avvirkning, 3,0 millioner kubikkmeter ble innmålt i 2018. Det utgjør 27% av den totale avvirkningen.

Eksporterte 3,5 mill. kubikkmeter

Det ble eksportert 3,5 millioner kubikkmeter i 2018, omtrent det samme som i 2017.

Massevirke utgjorde 56% av det eksporterte tømmeret. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Powered by Labrador CMS