De tre som har kvalifisert seg til dialog med Vegvesenet om hvordan utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen i Valdres skal løses, er:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
  • Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
  • Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS

Se hvilke fem som ønsket å bli kvalifisert for jobben her.

Totalentreprise med samspill

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen og blir enige om en målpris, som er det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

- Vi starter utvelgelsen av entreprenør gjennom dialog. Dialogfasen starter i uke 8 og varer i to uker. I løpet av disse ukene skal vår prosjektledelse ha individuelle møter med de tre tilbyderne for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

- Målet med dialogen er å skape gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet, hvordan vi best organiserer og gjennomfører samspillet oss imellom og bruk av målpris, forklarer han.

50/50 pris og kvalitet

- Når dialogfasen er over, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre vi har hatt dialog med. Tilbudene som da blir innlevert, blir evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Antonsen.

Planleggingen av E16 Fagernes-Øylo pågår i perioden 2018-2021, selve utbedringen skal etter planen gjennomføres i  2021-23.
Les mer om E16 Fagernes-Øylo på prosjektets nettsider