Seiler Bjørnar Skjæran opp som de rød-grønnes kandidat til å overta ministerposten for samferdsel?

Med samferdsel på topp

Samferdsel, vei og transport er topp prioritet hos Arbeiderpartiets nye nestleder, Bjørnar Skjæran.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vi spør oss derfor om han seiler opp som de rød-grønnes kandidat til å overta ministerposten for samferdsel ved et eventuelt regjeringsskifte.

Opprustning

Skjæran vil prioritere arbeidet med opprustning av fylkesveiene og E6. Han ønsker ekstraordinær satsning på vei med en ekstra veimilliard de neste årene.

Han har lang erfaring som yrkessjåfør og som selvstendig næringsdrivende med egne lastebiler og transportfirma.

I likhet med mange andre er han lei av at det hver vinter står vogntog fast på E6 gjennom Nord-Norge.

Sammen med sine medsammensvorne i Nordland Ap vil han bidra til å bygge, ikke bare Nordland, men hele landet for fremtiden.

Bjørnar Skjæran (52) presiserer at et velfungerende næringsliv og attraktive arbeidsplasser må til for at folk skal bosette seg i distriktene.

– Nordland er industrifylke nummer en, og verdiskapingen er stor både i industristedene og langs kysten. Vi må ha en transport som legger til rette for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i tilknytning til råvarene, sier Skjæran til Rana.no.

- Transport «fra kyst til marked» er et av våre viktigste satsningsområder. Den ekstra veimilliarden vi kommer til å prioritere de nærmeste årene er avgjørende for å skape attraktive regioner og få produktene våre ut til markedene, sier Skjæran som etter all sannsynlighet blir ny nestleder i Arbeiderpartiet etter Trond Giske.

Samferdselsstemme

Skjæran har vært en tydelig nærings- og samferdselsstemme i nordområdepolitikken i mange år. Han har sittet i Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2013, og ledet Nordland Ap siden 2011.

Ifølge Skjæran er ikke problemet med regjeringens politikk at det kjøres el-bil, el-sykkel og drikkes kaffe latte i storbyene.

- Problemet er at regjeringen ikke legger til rette for etableringer i distriktene og et utall av sentraliserende tiltak som utarmer distriktene og skaper et skille mellom by og land, hevder Skjæran.

- Sats på sjømat

Han understreker at sjømatnæringen har vært blant de virkelig store vekstnæringene i norsk økonomi de siste årene.

- Men potensialet er enda større. Vi har levd av havet i mange generasjoner, og skal leve av det også i framtida. Da må vi legge til rette for denne utviklingen, sier Skjæran.

Arbeiderpartiets landsmøte, 4.–7. april, avgjør om Bjørnar Skjæran blir nestleder sammen med sittende nestleder Hadia Tajik.

Powered by Labrador CMS