Trygg Trafikk frykter utviklingen innen tungtransport.

Frykter tungbil-utviklingen

Tunge kjøretøy har vært involvert i over halvparten av dødsulykkene så langt i år.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I Trygg Trafikk er man skremt over utviklingen, og at tungtrafikken bare øker.

Hittil i år har 17 personer mistet livet i trafikken mot 16 personer på samme tid i fjor. Elleve personer har mistet livet i trafikken hvor tunge kjøretøy var involvert i år. Det er over halvparten av de omkomne.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker. Jeg kan ikke se at vi har sett et så høyt antall de senere årene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Hittil i år har 17 personer mistet livet i trafikken mot 16 personer på samme tid i fjor. Elleve personer har mistet livet i trafikken hvor tunge kjøretøy var involvert i år. Det er over halvparten av de omkomne.

Syv personer har mistet livet i trafikken i mars, mot to personer samme måned i fjor.

Tungtransporten øker

I 2013 ble rundt 500 millioner tonn gods transportert på norske veier. Prognoser viser en økning til ca. 700 millioner tonn gods årlig mot 2040.

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du være uheldig og havne over i motsatt kjørefelt så har du ingen ting å stille opp med hvis du møter på et vogntog, sier Johansen.

Skal fram uansett

Godstransporten skal fram over hele landet uavhengig av veistandarden.

– Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå i mot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og god avstand til bilen for deg, sier Johansen.

Størst risiko i første kvartal

De siste fem årene viser at andelen av involverte tungbiler i dødsulykker er langt høyere i årets første kvartal sammenlignet med resten av året.

– Årets første tre måneder er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Det kan være manglende brøyting og generelt vanskelig føre som gjør det utfordrende å ferdes på veiene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy også framover, forteller Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS