Illustrasjonsbilde, lastebil.
Illustrasjonsbilde, lastebil.

Unntak fra kravene til bruk av Gen2 (smart) fartsskriver

Statens vegvesen, Seksjon for tilsyn og kontroll, har sendt ut et notat til Vegvesenets regioner der det midlertidig generelt unntak fra et krav ved Gen2-fartsskrivere.

Publisert

- Det gis med dette generelt unntak fra bestemmelsene i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om
kjøre- og hviletidsbestemmelser i EØS, jf. forordning (EU) 165/2014, om bruk av Gen2
(smart) fartsskriver, står det blant annet i notatet som er underskrevet av Henning Harsem, avdelingsleder for Seksjon for tilsyn og kontroll.

Unntaket gjelder for kjøretøy som skal drive kjøring omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene som har fått innmontert Gen2 (smart) fartsskriver som definert i forordning 165/2014 kapittel II.

Unntaket innebærer at kjøretøy med aktivert Gen2 (smart) fartsskriver som registrerer og
lagrer kjøre- og hviletidsdata tillates brukt uten at kravet om første gangs kalibrering er
oppfylt.

Fartsskriver og tilhørende komponenter skal være midlertidig plombert som
spesifisert i vedlegg 1B til forordning (EØF) 3821/85 hos godkjent fartsskriververksted.

Unntaket gjelder frem til 1. august 2019. Kjøretøy som omfattes av dette unntaket plikter
likevel å fremstille kjøretøyet for første gangs kalibrering hos godkjent fartsskriververksted
så snart dette er mulig.

Unntaket er gitt med hjemmel i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletidsbestemmelser i EØS § 2, jf. artikkel 46 i forordning (EU) nr. 165/2014.

Det presiseres at unntaket bare vil ha virkning i nasjonal transport (I Norge).

Unntaket har sammenheng med utfordringene med å fremskaffe verkstedkort.

Det gis også mulighet for aktivering og kalibrering hos akkreditert fartsskriververksted i Sverige, skriver Norges Bilbransjeforbund

STILLING LEDIG: