Hovden Hytteservice AS kom best ut i konkurransen om å få bygge ny riksveg 36 langs Seljordsvannet.
Hovden Hytteservice AS kom best ut i konkurransen om å få bygge ny riksveg 36 langs Seljordsvannet.

Fem ville bygge rv. 36-strekning

Hovden Hytteservice AS tilbys kontrakten for å bygge ny riksvei 36 langs deler av Seljordsvannet.

Publisert

Fem aktører leverte inn tilbud i konkurransen om hvem som skal få bygge de tre kilometerne med ny veg. Oppdraget er en totalentreprise hvor entreprenøren skal stå for både prosjektering og bygging av den nye veien.

- Hovden Hytteservice AS vant konkurransen fordi de hadde tilbudet med det beste forholdet mellom pris, kvalitet og oppdragsorganisasjon, sier prosjektleder Helene Byre i Statens vegvesen.

Hovden Hytteservice nest lavest før fratrekk

I konkurransen ble vurderingen av flere tildelingskriterier regnet om til kroner. For hvert av kriteriene «kvalitet» og «oppdragsorganisasjon» ble det gitt 0-15 millioner kroner i fratrekk. Det betyr at jo høyere score som ble oppnådd for kriteriene, desto lavere ble konkurransesummen.

Hovden Hytteservice AS hadde den nest laveste tilbudssummen, men oppnådde høyere score på tildelingskriteriene, slik at tilbudet samlet ble regnet som det beste tilbudet.

De fem tilbyderne var i uprioritert rekkefølge:

  • Morgedal Roadbrigde JV
  • Hovden Hytteservice AS
  • Contexo AS
  • Isachsen Anlegg AS
  • Bertelsen & Garpestad AS

96 til 148 millioner kroner

Tilbyderne har levert to konvolutter. Først har tildelingskriteriene blitt gjennomgått og vurdert. Deretter ble konvoluttene med prisene åpnet. Tilbudene varierte fra ca. 96 til 148 millioner kroner.

Alle tilbyderne klagerett i ti dager etter tildelingen, slik at kontraktsignering tidligst vil skje 20. juni.

Entreprenøren kan etter signeringen starte med prosjektering og klargjøring for byggestart til høsten.

STILLING LEDIG: