Veidekke fikk andre trinn av vindparkprosjektet på Raggovidda i Finnmark. De hadde også det første trinnet. Bildet er fra en vindturbintransport som AT.no var med på for ca. fem år siden på første trinn.
Veidekke fikk andre trinn av vindparkprosjektet på Raggovidda i Finnmark. De hadde også det første trinnet. Bildet er fra en vindturbintransport som AT.no var med på for ca. fem år siden på første trinn.

Mer anleggsarbeid på Raggovidda for Veidekke

Veidekke skal utvide vindenergipark i Finnmark for rundt 100 millioner kroner.

Det er på oppdrag fra Varanger KraftVind AS at Veidekke skal utføre anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg kommune i Finnmark. Totalentreprisen er verdt ca. 100 millioner kroner.

- Veidekke bygget for fem år siden første trinn av dette vindkraftverket, og vi er svært glade for at Varanger KraftVind også velger oss til andre trinn. I tillegg setter vi stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit blant kundene i dette viktige segmentet for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

- Hyggelig er det også at Veidekke igjen får bidra til det grønne skiftet gjennom å bygge anlegg som skal produsere store mengder fornybar energi. Dette er det sjette vindkraftprosjektet for Veidekke her til lands i løpet av de siste årene, avslutter Larsen.

De 12 nye turbinene i vindparken vil få en totalt installert effekt på 51,6 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 10.000 husholdninger. Infrastrukturen Veidekke skal bygge omfatter følgende hovedelementer:

  • 12 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Opparbeidelse av 10 kilometer vei
  • Oppføring av et lagerbygg og en scootergarasje
  • Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett

Arbeidet med prosjekteringen starter i disse dager, mens anleggsarbeidene skal utføres i løpet av sommeren 2020.