Ramudden har utviklet denne SVV-godkjente sikringsløsningen som er langsgående på vei.
Ramudden har utviklet denne SVV-godkjente sikringsløsningen som er langsgående på vei.

Ramudden med høy sikring

Ramudden har utviklet en langsgående sikring med høyde på over fire meter!

Løsningen kalles GP Link og benyttes som midlertidig rekkverk på offentlig vei (godkjent av Statens vegvesen). Ramudden opplyser at dette er det eneste godkjente produkt som leveres ferdig i denne høyden. Løsningen ivaretar HMS iht. forskrifter, er rask å montere/nedmontere, kan brukes flere ganger og leveres i ferdige moduler.

– GP Link er det eneste godkjente produktet som leveres ferdig i denne høyden. Vi har foreløpig levert til prosjekter i Oslo og Stockholm, men etterspørselen er økende, sier avdelingsleder Yngve Sogn i Ramudden i Oslo.

– Tidligere har vi sett at det har vært laget ulike løsninger som ikke tilfredsstiller nødvendige krav til HMS. GP Link har alle godkjenninger, og er også rask å montere og ikke minst nedmontere fordi vi leverer ferdige moduler. Produktet kan følgelig gjenbrukes i motsetning til løsninger der man snekrer vegger som må rives og kastes etter bruk, legger adm. direktør Jon Ola Stokke til.

Ramudden AS

  • Avdelinger i Norge: Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo (Hvam og Follo), Steinkjer, Haugesund, Ålesund, Drammen, Grenland og Kristiansand.
  • 350 ansatte, 175 årsverk
  • Etablert i fire land; Sverige, Norge, Finland og Estland
  • Eies av Triton (80%) og ledende ansatte (20%)
UTVIKLER NYE LØSNINGER: Adm. direktør Jon Ola Stokke og hans team i Ramudden AS.
UTVIKLER NYE LØSNINGER: Adm. direktør Jon Ola Stokke og hans team i Ramudden AS.