Nye Veier AS har flere veiprosjekter. Her fra bygging av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal, ved AF Anlegg.
Nye Veier AS har flere veiprosjekter. Her fra bygging av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal, ved AF Anlegg.

Regjeringen vil gi Nye Veier flere veistrekninger

Samferdselsministeren ber Nye Veier AS vurdere hvilke veistrekninger som gir mest vei for pengene ved veibygging.

Publisert

- Regjeringen ønsker mer vei for pengene, og Nye Veier har vist at det er mulig å få til. I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet. Nå ber jeg dem vurdere hvilke strekninger de ser for seg å kunne bygge mest effektivt. Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har både i Nye Veier og Statens vegvesen på best mulig måte. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det er i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 at samferdselsministeren ber Nye Veier AS utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.

- Gevinst på mange milliarder kroner

Norge har to statlige virksomheter som bygger vei – en etat og et selskap. Vegvesenet og Nye Veier har ulike rammevilkår.

Erfaringen er at de også kommer opp med ulike løsninger på hvordan planlegging og veibygging kan gjøres mer effektiv og med reduserte kostnader.

- Jeg vil vite hvilke strekninger hvor gevinsten er størst om vi gir jobben til Nye Veier. Den dynamikken vi har med to store og kompetente utbyggere er med på å modernisere og effektivisere veiutbyggingen i landet vårt. Gevinsten blir mange milliarder kroner, og vi får trygge og gode veier raskere, sier Dale.

Bestillingen til Nye Veier AS kommer i form av et tilleggsoppdrag til det første NTP-oppdraget som transportvirksomhetene har fått. Der gjorde samferdselsministeren det klart at mer transport for pengene er et hovedmål.