Senior Vice President i Volvo Construction Equipment

Publisert

Nina Aresund er fra januar 2020 ansatt som Senior Vice President og rådgiver innen juridiske saker i Volvo Construction Equipment.

Hun har en master i jus fra universitetet i Göteborg. Aresund har vært i Volvo- systemet de siste 12 årene. Hun tar over etter Edvard Carleson som skal gå av med pensjon.