Implenia inngikk forlik

Går ikke ut med summer fra forliket.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Lyse Produksjon AS og Implenia Norge AS har etter forhandlinger inngått avtale om å forlike sluttoppgjøret i forbindelse med bygge- og anleggsarbeidet ved kraftverket Lysebotn II som åpnet i 2018.

Kontrakten mellom Lyse Produksjon AS og Implenia Norge AS ble inngått i november 2013. Denne gjaldt de bygnings- og anleggsmessige arbeidene knyttet til Lysebotn II kraftverk.

Partene lyktes ikke å bli enige om sluttoppgjøret for kontrakten, og Implenia Norge AS stevnet Lyse Produksjon AS. Partene har etter forhandlinger inngått avtale om å forlike saken. Begge parter uttrykker tilfredshet med at en har lykkes med å finne en «minnelig løsning».

Lyse Produksjon er tilfreds med arbeidet som Implenia Norge AS har utført knyttet til byggingen av Lysebotn II kraftverk. Entreprenørens arbeider ble utført på en kvalitetsmessig meget god måte og levert i henhold til avtalt fremdriftsplan.

Partene er enige om ikke å gi ytterligere kommentarer til innholdet i forliket. Det betyr at de ikke vil gå ut med hva forliket innebærer i kroner.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS