Elektrisk drevet tippbil testes av Volvo.
Elektrisk drevet tippbil testes av Volvo.

Elektrisk anleggsbil fra Volvo

Utvalgte kunder får bruke den først.

Publisert

Volvo Trucks, som nylig har startet salg av elektriske lastebiler for bytransport, mener at elektrifisering kan bli et konkurransedyktig alternativ også for tyngre lastebiler.

For å utforske og demonstrere mulighetene, har Volvo Trucks utviklet to europeiske elektriske konseptlastebiler; for anleggsarbeid og lokal distribusjon.

- Vi ser et stort potensial for kraftige elektriske lastebiler for lokal transport og anleggskjøring på lengre sikt. Med konseptbilene våre tar vi sikte på å utforske og demonstrere ulike løsninger for fremtiden, samtidig som vi evaluerer interessen i markedet og i samfunnet. For å øke etterspørselen etter elektrifiserte lastebiler, må ladeinfrastrukturen utvides raskt, og det må skapes sterkere økonomiske insentiver for transportører som fungerer som pionerer ved å velge nye kjøretøy med mindre miljø- og klimabelastninger, sier Roger Alm, administrerende direktør for Volvo Trucks.

Elektriske anleggsbiler

Utvalgte kunder i Europa får teste ut slike elektriske Volvo-tippbiler (konseptbiler) for regional transport.
Utvalgte kunder i Europa får teste ut slike elektriske Volvo-tippbiler (konseptbiler) for regional transport.

Kraftige elektriske lastebiler kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet for sjåfører og anleggsarbeidere takket være lavt støynivå og null eksosutslipp under drift. Det siste vil ha en betydelig og positiv effekt på luftkvaliteten i byer med mange pågående byggeprosjekter.

På grunn av det lave støynivået, kan det være muligheter for at disse lastebilene får tillatelser til utføre transportoperasjoner i flere timer per dag enn dieselbilene får i dag. Det åpner for nye muligheter for effektivisering, for eksempel i store byggeprosjekter og for transport i og rundt byer.

Utvalgte kunder i Europa får teste ut slike elektriske Volvo-trekkvogner (konseptbiler) for regional transport.
Utvalgte kunder i Europa får teste ut slike elektriske Volvo-trekkvogner (konseptbiler) for regional transport.

Elektrisk regional distribusjon

Ved å bruke kraftige elektriske kjøretøy til regional distribusjon, vil man ifølge Volvo oppnå en reduksjon av den samlede klimapåvirkningen fra transportsektoren. Størstedelen av varedistribusjonen med lastebil innen EU er regional.

- I Europa er det et enormt antall lastebiler som brukes til regional godstransport som har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 80.000 km. Dette betyr at økt bruk av elektriske kjøretøy til regional distribusjon vil føre til betydelige klimagevinster, forutsatt at elektrisiteten er produsert av fossilfrie kilder, sier Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovasjon hos Volvo Trucks.

Utvalgte kunder først

Volvo Trucks' plan for elektriske kraftige lastebiler for anleggsarbeid og regional distribusjon, er å starte med å få noen utvalgte kunder i Europa til å teste ut et lite antall fremtidige elektriske kjøretøy. Mer omfattende kommersialisering vil følge på et senere tidspunkt.

- Fremdriften av elektrifiseringen vil avhenge av en rekke faktorer. På den ene siden er det behov for en omfattende utvidelse av ladeinfrastrukturen, og på den andre siden er det nødvendig å sikre at regionale kraftnett kan levere tilstrekkelig overføringskapasitet på lang sikt. Økonomiske insentiver er nødvendige for å få flere transportører til å investere i elektriske kjøretøy. Transportkjøpere kan også bidra ved å tilby lengre kontrakter og være mer villige til å betale for bærekraftig transport. Mange transportører har veldig små marginer, slik at enhver ny investering må være lønnsom, forklarer Mårtensson.

Satser også på forbrenningsmotorer

Parallelt med økt elektrifisering av transportsektoren, vil en kontinuerlig forbedring av effektiviteten til forbrenningsmotorer fortsette å spille en nøkkelrolle for langtransporten i mange år fremover.

- Dagens lastebilmotorer er effektive energiomformere som kan kjøre på diesel eller ulike typer fornybart drivstoff, som flytende biogass eller HVO, og teknologien har fremdeles et potensial for videre utvikling, sier Mårtensson.

Volvo-lastebiler med alternative drivstoff/drivlinjer:

  • Volvo FL Electric og Volvo FE Electric. Begge disse lastebilene er helelektriske, og er ment brukt på områder som lokal distribusjon og avfallshåndtering i bymiljøer.
  • Volvo FH LNG og Volvo FM LNG. Volvo FH for tung langtransport og Volvo FM for tung lokaltransport går på flytende naturgass eller biogass.
  • Volvo FE CNG. Volvo FE for komprimert naturgass eller biogass er beregnet brukt for lokal distribusjon og avfallshåndtering.
Powered by Labrador CMS