Bring Frigo AS, er et datterselskap av Posten Norge AS med 135 ansatte som tilbyr transport- og logistikkløsninger for temperaturkontrollert gods både nasjonalt og internasjonalt. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 979 millioner NOK.
Bring Frigo AS, er et datterselskap av Posten Norge AS med 135 ansatte som tilbyr transport- og logistikkløsninger for temperaturkontrollert gods både nasjonalt og internasjonalt. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 979 millioner NOK.

Nor-log Gruppen kjøper Bring Frigo AS

Posten selger tapssluket Bring Frigo.

Publisert

Posten Norge og Nor-log Gruppen er enige om at Nor-log Gruppen overtar alle aksjer i selskapet. Salget innebærer at Nor-log Gruppen kan tilby et enda mer finmasket, nasjonalt nettverk av kjøle- og frysetransporter, skriver Nor-log i en pressemelding.

Nor-log Gruppen er morselskap i et konsern opprettet i 2019 etter sammenslåingen av Miniekspress-selskapene og Suldal Transport og har til sammen over 400 ansatte.

Bring Frigo har de siste årene tapt mye penger. For regnskapsåret 2018 viste årsresultatet 60 millioner kroner i minus. Ifølge pressemeldingen har selskapet hatt gjennom 2019 vist positiv utvikling i lønnsomheten.

Lars Arne Brøttem er konsernsjef i Nor-log Gruppen.
Lars Arne Brøttem er konsernsjef i Nor-log Gruppen.

 − Vi mener at nye eiere med en tydelig satsing på tempererte transporter vil være bedre for Bring Frigo AS. Nor-log Gruppen er en betydelig aktør i det norske transportmarkedet og har lenge vært en god samarbeidspartner for Posten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Nor-log Gruppen vil i en overgangsperiode overta hele virksomheten til Bring Frigo AS. Etter overgangsperioden er intensjonen at den internasjonale delen av virksomheten til Bring Frigo AS skal overtas av Bring Frigo AB i Sverige.

Gjennom oppkjøpet ønsker Nor-log Gruppen både å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser i norsk transportbransje.

Bring Frigo AS, er et datterselskap av Posten Norge AS med 135 ansatte som tilbyr transport- og logistikkløsninger for temperaturkontrollert gods både nasjonalt og internasjonalt. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 979 millioner NOK.
Bring Frigo AS, er et datterselskap av Posten Norge AS med 135 ansatte som tilbyr transport- og logistikkløsninger for temperaturkontrollert gods både nasjonalt og internasjonalt. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 979 millioner NOK.

- Ved å knytte Bring Frigo AS sitt nettverk sammen med Nor-log Gruppens eksisterende nettverk er vi i stand til å tilby et enda sterkere og bredere kundetilbud i markedet. Dette vil gi oss en sterk plattform for fremtidig utviklingsarbeid til beste for våre eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log Gruppen.

Salget av Bring Frigo AS til Nor-log Gruppen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Planlagt overtakelse er 1. februar.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS