Kirsti Larssen (direktør Forretningsutvikling, Cowi), Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør, Nye Veier) og Johan Hansson (adm. direktør, Peab anlegg) signerte avtalen.

Signerte kontrakt på 850 mill. kroner

Flyttet inn i felles prosjektkontor i Melhus sentrum våren 2019. I januar 2020 signerte partene en kontrakt for utbygging og vedlikeholdsfase, med en kontraktsum på 850 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nye Veier, Peab og Cowi er enige om rammer og mål for utbyggingsfasen i IPL-kontrakten (integrert prosjektleveranse) for E6 Kvål-Melhus i Trøndelag. Torsdag 9. januar ble kontrakt for utbygging og vedlikeholdsfase signert, med en kontraktsum på 850 millioner kroner.

Trepartskontrakt

Nye Veier skal bygge ny firefelts E6-motorvei fra Ulsberg til Åsen i Trøndelag. For den sju kilometer lange strekningen Kvål-Melhus, har Nye Veier valgt Peab som entreprenør og Cowi som rådgiver.

De tre partene har nå signert en felles kontrakt, der Peabs del av kontraktssummen er på 784 millioner kroner, og Cowis del er på 66 millioner kroner.

- Jeg er stolt over at vi nå er i mål med en stor og viktig milepæl for prosjektet. Kontraktsformen er ny for både Nye Veier, Cowi og Peab, og jeg er imponert over hvordan de involverte har løst utfordringer og utviklet samarbeidet gjennom første fase av prosjektet, sier Johan Hansson, administrerende direktør i Peab Anlegg.

- Nesten ett år siden vi startet

I slutten av oktober markerte prosjektet byggestart på den nye firefelts motorveien fra Kvål til Melhus. Samtidig har partene jobbet videre med å kostnadsestimere prosjektet.

- Det er nesten et år siden vi startet trepartsavtalen med utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling med Peab og Cowi. Det har vært en utviklende og lærerik prosess. Nå er vi fornøyde med å ha signert kontrakt for utbyggingsfasen, og vi ser frem til byggefasen med videre utvikling av gjennomføringsmodellen, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag.

Unik samarbeidsform

Prosjektet er landets første veiprosjekt med IPL-kontrakt (integrert prosjektleveranse). IPL forutsetter full åpenhet mellom partene, med samlokalisering av medarbeiderne gjennom hele prosjektet. Målet er en helhetlig optimalisering og en raskere og kostnadseffektiv utbygging.

- Vi flyttet inn i felles prosjektkontor i Melhus sentrum våren 2019, og har siden den gang jobbet sammen om å utvikle prosjektet i alle faser, med optimalisering, åpne kalkyler og delt risiko. Det har så langt vært et velfungerende og lærerikt samarbeid, sier prosjektleder Alexander Mosbakk i Peab Anlegg.

Målet med prosjektet er mer trafikksikker E6 på denne strekningen og vesentlig bedring av kapasiteten gjennom Kvål sentrum. Veien vil være fullført med fire felt medio 2022.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS