Bilde fra rv.4 Lygna sør-parsellen i 2013.
Bilde fra rv.4 Lygna sør-parsellen i 2013.

- Vi klarer oss bra uten Statens vegvesen

Magne Sveen har etter flere år i rettsvesenet fått betaling for merarbeidet på Rv. 4, Lygna sør-parsellen i Hedmark. Han ønsker ikke å arbeide mer for Vegvesenet før han stole på at han får det han har krav på uten å gå i retten.

Publisert

Etter over fem års strid om betaling for merarbeid på parsellen, mellom entreprenør Magne Sveen AS og Statens vegvesen, er saken avklart:

Det endte med at Vegvesenet betalte åtte millioner kroner pluss merverdiavgift til selskapet.

- Vi har fått pengene på konto, og er i prinsippet fornøyde med oppgjøret, og at vi omsider er ferdige med dette. Denne saken var egentlig fullstendig unødvendig, og har kostet både oss og Statens vegvesen mye tid, penger og krefter. Det er ikke aktuelt å gi dem priser på flere oppdrag før vi kan stole på at vi får det vi har krav på. Vi klarer oss bra uten dem, sier Magne Sveen til Oppland Arbeiderblad.

- Det er nok greit for begge parter å få avsluttet denne saken, og lagt den bak seg. Og det er godt å slippe en runde til i retten, sier vegvesenets saksbehandler, Cecilie Weisæth Monsbakken, til avisen.

Feil i konkurransegrunnlaget

For å ta det hele fra starten:

Magne Sveen AS vant anbudskonkurransen på å bygge 3,4 km vei på riksvei 4 mellom Amundrudkrysset og allmenningsdelet (Lygna sør-parsellen). Kontrakt med Statens vegvesen ble inngått 7. mars 2013.

Det viste seg at det var en feil i konkurransegrunnlaget. Sprengningsarealet var i praksis ca. dobbelt så stort som det som entreprenøren hadde beregnet tilbudet etter. I juni 2014 leverte selskapet et tilleggskrav på 10,8 millioner kroner pluss merverdiavgift for merarbeidet.

Mange rettsrunder

Kravet ble behandlet av Gjøvik tingrett 1. februar 2017. Staten ble dømt til å betale like under 3,9 millioner kroner til firmaet.

Statens vegvesen (Staten) anket til lagmannsretten som i juni 2018 frifant Vegvesenet, og Magne Sveen AS ble dømt til å betale nær 1,5 millioner kroner i saksomkostninger. Selskapet anket til Høyesterett.

Høyesterett kom våren 2019 frem til at entreprenørbedriften hadde krav på mer penger for merarbeidet.

«Byggherren har ansvar og risiko for feilen i prosjekteringsgrunnlaget, og det er på det rene på Statens vegvesen oppga uriktig areal. Det er ikke holdepunkter for at entreprenøren ikke har opptrådt som en normalt forstandig tilbyder når han bygget på vegvesenets arealopplysninger i sine beregninger», skrev Høyesterett.

Retten gjorde det klart at den ikke var rett instans for å utmåle summen som skulle utbetales for merarbeidet. I februar 2020 skulle dette beløpet fastsettes av Eidsiva lagmannsrett i en ny rettsrunde.

I november 2019 møttes partene til rettsmekling og ble enige om at staten skulle betale Magne Sveen AS åtte millioner kroner pluss merverdiavgift.

Vegvesenet er dømt til å betale 1,5 millioner kroner for entreprenørens saksomkostninger i Høyesterett, og sine egne utgifter på ca. halvparten av dette.