Skjermbilde fra nettsiden til Dinotrans.
Skjermbilde fra nettsiden til Dinotrans.

Dinotrans har sluttet med kabotasjekjøring i Norge

Det er for trøblete å holde på med dette i Norge for det latviske selskapet.

Publisert

I 2019 ble Dinotrans ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd minstelønnkravet ved allmenngjøringen i transportsektoren i Norge. Les mer om dette på Lastebil.no.

I etterkant av dette, la SIA Dinotrans ut dette på sin nettside:

«SIA Dinotrans vil ikke fortsette med kabotasjetransport i Norge, med mindre disse transportene kun har som mål å redusere tomkjøring mellom lastepunkter for internasjonale transporter.
Det er flere grunner til dette. Hovedgrunnen, er at SIA Dinotrans' virksomhet er å tilby internasjonal transport basert på egne resultater og ikke innenlands transport.

Vi anerkjenner lokale selskapers behov for å utføre innenlands transport.

En annen årsak til å begrense kabotasje-kjøring, er vanskeligheter regelverket påfører administrasjonen.»

Administerende direktør Staffan Resare i Dinotrans sier til Lastebil.no at de kjører kabotasje i Tyskland og Sverige, men altså ikke i Norge fra høsten 2019.