Geoscanning
Geoscanning

Geoscanner E18 Langangen-Grimstad med helikopter

Hensikten med geoscanningen er blant annet å kartlegge hvor langt ned det er til fjell i forbindelse med planlegging av ny E18-trasé.

Publisert

Utifra målingene kan man si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området. Måleresultatene brukes til raskt å få en oversikt over geologien i prosjektområdet. Da kan man redusere den geologiske risikoen i prosjektet.

Dette er nødvendig informasjon for å kunne planlegge og deretter bygge ut veien. Utfordrende grunnforhold som avdekkes tidlig vil kunne gi både kostnads- og tidsbesparelser. 

Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig antenne som henger under helikopteret. Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand. Utstyret henger ca. 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på ca. 60 km/t.

Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelige for mennesker eller dyr.

Kartleggingen blir utført over planområdene for ny E18 fra Langangen til Rugtvedt, Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad.

Det er Emerald Geomodelling og Skytem Surveys som utfører geoscanningen for Nye Veier. Den gjennomføres i tidsrommet 25. februar til 3. mars.