Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune ble etablert i 2002 og er verdens nordligste vindpark. I nærmere 20 år har de 15 turbinene produsert strøm, og nå skal vindkraftparken oppgraderes. Turbinene skal skiftes ut og erstattes med ni nye og kraftigere turbiner, og området skal gjenbrukes og oppgraderes.

Consto oppgraderer vindpark

Skal utføre omfattende grunnarbeider.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Consto skal delta i arbeidet med å oppgradere Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune.
Det er Consto Anlegg Nord som har inngått avtale med byggherre Finnmark Kraft, og daglig leder i Consto Anlegg Nord, Fredrik Okkenhaug, er stolt over å ha fått oppdraget:

- Consto Anlegg Nord har i lengre tid arbeidet med utvikling og optimalisering av prosjektet, og det er svært gledelig at vi endelig kan kunngjøre at vi har vunnet konkurransen, sier han og legger til:

- Det har stor betydning for oss å delta i dette prosjektet. Dette er et fremtidsrettet prosjekt, både sett i forhold til at det vil bidra til vekst i lokalsamfunnet og sett ut fra et fornybart perspektiv.

Grunnarbeider

Consto Anlegg Nord har fått i oppdrag å oppgradere eksisterende veinett, lage fundamenter til vindturbinene, etablere kranoppstillingsplasser, internt fiber og 22kV-nett i park, lager og riggplasser. I tillegg skal de gamle turbinfundamentene, veger og plasser som ikke er i bruk lenger tilbakestilles.

Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune ble etablert i 2002 og er verdens nordligste vindpark. I nærmere 20 år har de 15 turbinene produsert strøm, og nå skal vindkraftparken oppgraderes. Turbinene skal skiftes ut og erstattes med ni nye og kraftigere turbiner, og området skal gjenbrukes og oppgraderes.

Detaljprosjekteringen har startet, og oppstart på arbeidene blir våren 2020. Ferdigstillelse er i 2021.

- Vi ser frem til å være med på å videreutvikle verdens nordligste vindpark. Vi har satt sammen et meget kompetent team, og vi gleder oss alle til å ta fatt på oppgaven, sier Kristian Tollefsen, anleggsleder i Consto Anlegg Nord i en pressemelding fra Consto.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS