Illustrasjon av Åsane sykehjem.
Illustrasjon av Åsane sykehjem.

Skanska bygger Åsane sykehjem

Skanska Norge skal bygge Åsane sykehjem i Bergen for Bergen kommune.

Publisert

Skanska og Bergen kommune har det siste året gjennomført en samspillsfase om utviklingen av Åsane sykehjem. Nå er prosjektet ferdig utviklet, alle avtaler signert og reguleringsplan godkjent av Bergen Bystyre. Prosjektet blir ordreført i Skanska i andre kvartal med en kontraktsverdi på ca 370 millioner kroner.

Det var i januar 2019 at Skanska vant anbudskonkurransen i konkurranse med tre andre prekvalifiserte entreprenører. Siden kontrakten med Bergen kommune om gjennomføring av prosjektet i totalentreprise i samspill inneholdt forbehold om blant annet politisk godkjenning har ikke prosjektet blitt ordreført før nå som alle forbehold er avklart.

 - Vi har hatt en meget god og konstruktiv dialog med Bergen kommune gjennom hele samspillsfasen. Sammen har vi utviklet et prosjekt med høye miljøambisjoner som dekker behovene til kommunen på en god og kostnadseffektiv måte, forteller Jørgen Fjelstad, som er fungerende regiondirektør i Skanska Bygg Bergen.  

Byggearbeidene vil etter planen starte i juni 2020 med en planlagt overlevering i september 2022. Det nye sykehjemmet blir på ca 10.300 m2 og skal inneholde 100 beboerrom med tilhørende fellesfunksjoner som stuer, kjøkken, aktivitetsrom og legekontor.

Prosjektet består av fire bygningskropper på tre og fire etasjer som er plassert rundt en felles sentral kjerne, som skaper et vrimleareal for beboerne. På toppen av den ene fløyen blir det takterrasse og rundt byggene blir det gode uteområder tilrettelagt for beboerne.

Prosjektet vil bli miljøsertifisert i henhold til Breeam-Nor og vil få et stort solcelleanlegg på taket. Det vil bli bygget med utstrakt bruk av massivtre og prosjektet vil tilfredsstille passivhus-standard.

STILLING LEDIG: