Hilde Alice Kvernrød, prosjektsjef i Mesta AS, og Arild Lars Hamrum-Norheim, seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, signerte kontrakten om drift og vedlikehold av veinettet i Trondheim de neste åtte årene.
Hilde Alice Kvernrød, prosjektsjef i Mesta AS, og Arild Lars Hamrum-Norheim, seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, signerte kontrakten om drift og vedlikehold av veinettet i Trondheim de neste åtte årene.

Signerte driftskontrakt på ca. 691 mill. kroner

Veinettet som omfattes av oppdraget, består av 286,5 km vei totalt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Trøndelag fylkeskommune inngikk fredag 29. mai avtale med Mesta AS om drift av fylkesveinettet i Trondheim de neste åtte årene.

Veinettet som omfattes av oppdraget består av 286,5 km veg totalt, hvorav 202,7 km fylkesvei og 83,8 km gang- og sykkelvei. Verdien på kontrakten er ca. 691 millioner kroner, og er dermed den største driftskontrakten Trøndelag fylkeskommune noen gang har inngått.

Se kart over området og hvilke veier som er omfattet av kontrakten

I kontrakten for Trondheim, er det entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet som har fått kontrakten.

- Det er første gangen vi har lyst ut en driftskontrakt hvor både kvalitet og pris teller. Vi har et mål om at det gir et bedre grunnlag for å velge riktig entreprenør, sier seksjonsleder Arild Lars Hamrum-Norheim i Trøndelag fylkeskommune.

Den nye kontrakten gjelder fra 1. september 2020, og har en varighet på åtte år.

Tre entreprenører leverte tilbud: Mesta, Svevia og Veidekke.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS