Hamar-bedriften Dobloug Entreprenør AS starter på fellesprosjekt i Lillehammer.
Hamar-bedriften Dobloug Entreprenør AS starter på fellesprosjekt i Lillehammer.

Dobloug Entr. starter på jobb i fellesprosjekt

Vegvesenet og Lillehammer kommune har gått sammen i et fellesprosjekt, der vegvesenet er byggherre. Dobloug Entreprenør AS er leid inn til å gjøre jobben.

Publisert

I månedsskiftet juni/juli starter Statens vegvesen bygging av ny «høystandard sykkel- og gangvei» mellom Skurva og Lillehammer helsehus. Samtidig skal Lillehammer kommune legge nye vann- og avløpsledninger.

Jobben har en verdi på ca. 41 millioner kroner.

- Sykkel- og gangveien som skal bygges mellom Skurva og Lillehammer helsehus nå, får samme løsning som den mellom Helsehuset og Høgskolen i Innlandet, det vil si to sykkelfelt med gulstripe, og eget fortau for fotgjengerne. For å unngå å måtte grave opp gata flere ganger, bytter Lillehammer kommune samtidig ut gamle vann- og avløpsledninger, sier vegvesenets Vegar Antonsen, som er prosjektleder for fellesprosjektet.

Strekningen mellom Skurva og Helsehuset er på snaut 1,5 kilometer. Arbeidet vil påvirke myke trafikanter i området, og deler av dagens gang- og sykkelvei vil bli stengt i perioder. Alternative gang- og sykkelruter vil bli skiltet.

Syklister og gående på denne strekningen i Nordre Ål på Lillehammer, får om vel et år «høystandard sykkel- og gangvei». Samtidig får området nye vann- og avløpsledninger. Statens vegvesen og Lillehammer kommune har gått sammen i et fellesprosjekt.
Syklister og gående på denne strekningen i Nordre Ål på Lillehammer, får om vel et år «høystandard sykkel- og gangvei». Samtidig får området nye vann- og avløpsledninger. Statens vegvesen og Lillehammer kommune har gått sammen i et fellesprosjekt.

- Siden arbeidet også vil påvirke beboere og næringsdrivende i området, har vi lagt opp til tett dialog med dem for å finne løsninger som reduserer ulempene, sier Antonsen.

Nytt vann og avløp og ny sykkel- og gangvei skal være klare til bruk i september 2021.