- Utslippsfrie gravemaskiner bedre enn forventet

- På sikt vil el-gravemaskinene også kunne konkurrere med dieselmaskiner på pris, sier Marianne Kjendseth Wiik i Sintef.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Utslippsfrie gravemaskiner har i løpet av det siste året blitt testet ut på tre norske byggeplasser: Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo.

Erfaringer fra byggeplassenemed konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere, er samlet i en ny rapport. 

Sparte kostnader og utslipp 

De elektriske og utslippsfrie maskinene fra Nasta har til sammen gått 6817 timer. Gravemaskinene har totalt spart over 372.000 kroner i energikostnader, og over 91 tCO2direkte utslipp.

Ved Biri omsorgssenter og i Olav Vs gate fungerte maskinene faktisk bedre enn forventetmed reduserte kostnader og utslipp som resultat, forteller Marianne Kjendseth Wiik.

Hun er forsker i Sintef og har ledet prosjektet Zero Emission Digger. Hun fremhever god opplæring av førerne og tilrettelegging underveis som suksessfaktorer på de to byggeplassene.

Ved Oslo storbylegevakt gikk det ikke like knirkefritt, der måtte man bytte maskinfører underveis, og koronautbruddet gjorde arbeidet utfordrende, siden det ikke var etablert gode nok rutiner fra start, og den nye føreren ikke fikk tilstrekkelig opplæring. 

Erfaringene fra alle de tre byggeplassene er svært verdifulle r maskinene skal videreutvikles for storskalaproduksjon og-bruksier Kjendseth Wiik.

Godta risiko og ekstra investeringer

For hittil har utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kun vært gjennomført som pilotprosjekter. -Når maskinene skal tas i bruk i «vanlige» prosjekter, må man regne med noe risiko og ekstra investeringer for å teste ut nye teknologier og løsninger, sier forskeren. 

Foreløpig er investeringskostnadene for el-gravemaskiner høyere enn for dieselmaskiner, mendriftskostnadene er lavere, så totalt skal utgiftene bli omtrent de samme.

Når el-maskinene blir produsert i større skala, vil prisen gå ned, og de vil konkurrere med dieselmaskinene også når det gjelder innkjøp, tror Kjendseth Wiik. 

God planlegging er nøkkelen

den nye rapporten presenteres gode råd til offentlige oppdragsgivere og entreprenører:

 • Hver byggeplass er unik - det bør utvikles tilpassede løsninger.
 • Ta tidlig kontakt med nett- og kraftleverandør for å planlegge elektrifisering av byggeplassen. 
 • Velg ladbare maskiner og kjøretøy der det er tilgjengelig. 
 • Kartlegg effektbehov ved kritiske aktiviteter som for eksempel grunnarbeid. 
 • Sørg for gode lademuligheter og planlegg lading i lunsjpausen.
 • Avklar om maskinene bruker 230, 400 eller 1000 Volt, AC eller DC i nattlading eller hurtiglading.
 • Det bør være en elektrisk sikkerhetsansvarlig/-leder på byggeplassen ved igangkjøring og bruk av store anleggsmaskiner. 
 • Kabelløsninger til byggeplassen bør tilpasses på stedet. 
 • Store anleggsmaskiner bør ha egen galvanisk skilletrafo i lokalnettet for å unngå elektrisk støy. 
 • Byggeplassen må være lukket og kontrollert, alle førere må forstå oppsett av byggeplassen. 
 • Førere av elektriske anleggsmaskiner skal ha HMS-opplæring i dette. 
 • Bruk riktig stikkontakt og planlegg hvilke maskiner som skal brukes på byggeplassen. God merking av stikkontakt er viktig. 

Zero Emission Digger (ZED) er et samarbeid mellom Sintef, Nasta, Bellona, Difi, Omsorgsbygg og Skanska.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS