Lærling fra Stangeland Maskin som tok fagprøve på Statens vegvesens prosjekt Ryfast.
Lærling fra Stangeland Maskin som tok fagprøve på Statens vegvesens prosjekt Ryfast.

Vegvesenet øker krav til andelen lærlinger

Nå skal andelen lærlinger økes i Vegvesenets kontrakter.

Publisert

En kartlegging Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har fått utført viser at tilgang på lærlinger varierer stort rundt om i Norge.

- Dette illustrerer hvor utfordrende det er å tallfeste et minimumskrav i kontrakter for en organisasjon som har kontrakter over hele landet. Årsaken er at det i store deler av landet er mangel på lærlinger, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.  

Statens vegvesen har frem til nå ikke satt krav til minimum andel lærlinger i kontraktene. I stedet har vegvesenet praktisert en kompensasjonsordning hvor entreprenør får kompensert 50 kroner per time for lærlinger.

- Ordningen er blitt til i et samarbeid med bransjen, men nå vil Vegvesenet sette minimumskrav til andel lærlinger i utbyggingskontraktene, sier Sandvin.

Lav lærlingandel på vei- og anleggsfag

Det er flest lærlingplasser innen bygg innen tømrer-, rørlegger- og betongfaget. For anlegg er det per i dag flest lærlinger i anleggsmaskinførerfaget med totalt drøyt 5 prosent lærlingdekning.

På vei- og anleggsfaget er totaldekningen 2,4 prosent. Disse lærlingene er i tillegg meget ujevnt fordelt over landet, og ingen landsdeler har en dekning over 6 prosent i dette faget.

Størstedelen av landet har en dekning på under 4 prosent på vei- og anleggsfag.

Vegvesenet ønsker å bidra

Arne Akre i EBA har uttalt at man med kartleggingen ønsket å belyse viktigheten av at det stilles krav til lærlingandel, og Sandvin roser EBA for arbeidet med å få kartlagt tilgangen til lærlinger.

- Vi er glade for at EBA har innhentet denne informasjonen og at de bidrar til at vi kan sette realistiske krav til lærlingandel på våre kontrakter. En gjennomgang av våre kontrakter viser at lærlingandelen flere steder har ligget under 3 prosent. Nå vil vi gjøre vår del for å legge til rette for flere lærlingplasser, sier Sandvin.

Krav om minimum 5 prosent lærlinger

EBA har foreslått at vegvesenet setter krav til minimum 5 prosent lærlinger i kontrakter med årlig omsetning over 50 millioner kroner. Sandvin mener dette er en god løsning.

- Som fastlands-Norges største byggherreorganisasjon, har vi gjennom våre kontrakter en unik mulighet til å bidra. I tillegg til å kontraktfeste lærlingandel, vil vi øke kompensasjonen til 100 kroner per time for lærling-timer utover 5 prosent. Vi kompenserer opp til 7 prosent.

På spørsmål om hvorfor kompensasjon ikke gis utover 7 prosent svarer Sandvin at årsaken er en felles holdning hos EBA og Statens vegvesen om at det ikke vil være forsvarlig å ha opp mot 10 prosent av arbeidsstokken på et anlegg med bare 1-2 års arbeidserfaring.