Planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram, og planforslaget har vært på høring i perioden 15.oktober 2019 til 10.januar 2020.

Anbefalt korridor- markert med rød linje.
Anbefalt korridor- markert med rød linje.

Med det bryter med Nye Veiers anbefaling. Nye Veier er byggherre på bygging av ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård.

Det er utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger.

Planen omfatter ny firefeltsvei for E39 på 95,1 km, med åtte kryss, veibredde 23 meter og en kalkulert kostnad på 34,66 milliarder kroner (2020-kr). 

Anbefaling

Korridor A1-R2 m/V4a anbefales vedtatt i hele planens lengde fra Lyngdal vest til Ålgård.

Siden dette er en statlig plan, er det ikke innsigelsesmulighet. Dersom kommunen hadde vært planmyndighet ville Statens vegvesen ikke hatt innsigelse til Korridor A1-R1 m/V2b,V3a,V4a, men sagt at denne kan aksepteres.

Andre korridorer og varianter frarådes av Vegvesenet.

Les også: Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Begrunnelse

Anbefalt korridor, A1-R2, har litt lavere kostnad, er 3.1 km lenger og har 1,6 mrd. kr dårligere samfunnsnytte enn korteste korridor, A1-R1.

Høringsuttalelsene har avgjørende betydning for anbefalingen av korridor A1-R2, spesielt innkomne uttalelser knyttet til etterfølgende forhold:

  • Mineralressursene i Øygrei-området (Ualandsdalen område Tekse-Årrestad) har stor nasjonal og internasjonal verdi som ny E39 i minst mulig grad må berøre.
  • R2 har størst nærhet og bedre kryssplassering i forhold til det største bo- og arbeidsmarkedet i Eigersundsområdet, med nasjonal havn og ca. 15.000 innbyggere.
  • R2 gir noe mer avlastning av trafikk på Fv. 44 (Egersund-Brusand-Bryne-Sandnes).
  • R2 forventes å kunne optimaliseres med reduserte kostnader i større grad enn R1.
  • R1 må legges utenom mineralforekomstene og blir i praksis lenger enn vist på kartet.
  • Anbefalt korridor er ikke i konflikt med Jolifjell skyte- og øvingsfelt.
  • Anbefalt korridor har gode kryssplasseringer og gode tilførselsveier til eksisterende veinett.

Etter justering og optimalisering forventes forskjellen mellom korridorene og bli mindre med hensyn til lengde og trafikantnytte, skriver Statens vegvesen.