Det må blant annet settes i gang en storstilt utbygging av ladestasjoner dersom transporten skal bli utslippsnøytral.
Det må blant annet settes i gang en storstilt utbygging av ladestasjoner dersom transporten skal bli utslippsnøytral.

Går sammen om karbonfri transport

18 Europeiske selskaper og organisasjoner samarbeider om å be EU fremskynde overgangen til 0-utslippstransport.

Publisert

European Clean Trucking Alliance (ECTA), en unik koalisjon for å få EU til å akselerere avkarboniseringen av veitransporten i Europa.
ECTA samler et bredt og mangfoldig utvalg av europeiske aktører innen landeveistransport av
varer som ledende virksomheter, foreninger og organisasjoner i det private næringslivet som alle har et sterkt engasjement for å få fart på EUs overgang til nullutslipps
lastebiler.

De 18 medlemmene av European Clean Trucking Alliance er:
Anheuser-Busch InBev, Contargo, Deutsche Post DHL Group, FM Logistics, GEODIS, Girteka Logistics, Inter IKEA Systems B.V., Meyer & Meyer, Michelin, Nestlé, No Limit Logistics, Nordic Logistics Association, Polis Network, Transport and Logistics Netherlands, Transport & Environment, Unilever, Van der Wal og Vos Logistics

I tillegg får de suport fra DB Schenker, Grupo Sesé, International Council on Clean Transportation og The World Economic Forum

Den nyopprettede koalisjon av europeiske nøkkelaktører innen godsfart oppfordrer EU til å fremskyndeovergang til rene lastebiler for å nå utslippsmålene i den foreslåtte EUs klimarett av 2030 og oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050.

“Frans Timmermans, Europakommisjonens konserndirektør for
European Green Deal, sier: "En grønn utvikling er bra for helsen, økonomien,
og jobbene våre. Jeg er glad for å se en imponerende gruppe bedrifter, frivillige organisasjoner, og borgere fra hele Europa som kommer sammen for å støtte dette målet. Aliansen tilbyr europeiske hovedsteder et konkret prosjekt å ta med i sine økonomiske gjenoppbyggingsplaner: Avkarbonisering av kjøretøyflåter. Med European Green Deal
som guide, kan alliansen akselerere utviklingen mot nullutslipps transport for en sunnere fremtid og en sterkere økonomi.”

ECTAs medlemmer inkluderer store transportfirmaer, logistikk- og forbruker organisasjoner i
Europa og resten av verdenen. Globalt sysselsetter ECTAs medlemmer over 1,6 millioner mennesker og har over 325 milliarder euro i årlig omsetning. Dette siste tallet er sammenlignbart med BNP i Danmark. Medlemmene av ECTA er noen av selskapene med sterkeste nettverket av medlemmer og størst erfaring innen transport og mobilitet på europeisk nivå. 

“Stientje van Veldhoven, miljøvernminister i Nederland og Styreleder for Transportdekarboniseringsalliansen, sier: “Jeg er veldig stolt og glad for å se store europeiske flåteiere og operatører lansere European Clean Trucking Alliance (ECTA) i dag. Det er effektivt; det er kostnadseffektivt; og det er nødvendig å starte med nullutslipps godskjøretøy, og jeg er glad for at bransjeaktørersender denne meldingen til EU. Jeg vil gjerne se hvordan vi kan akselerere markedet for nullutslipps vare- og lastebiler som en del av gjennoppbyggingen etter Covid-19. Vi trenger hverandre. Vi trenger deg, du trenger oss, og sammen kan vi utvikle oss raskere. ”

Det er omtrent 40 millioner distribusjons-kjøretøy i hele Europa, lastebiler står for over tre fjerdedeler av all landbasert godstransport. Veitransporten forventes å dobles innen 2050, derfor ønsker ECTA å støtte EU i utviklingen og implementeringen av bærekraftige retningslinjer for godstransport for å redusere CO2 og andre forurensende utslipp drastisk.

I sin første kommunikasjon, "Europas mulighet til å dekarbonisere veitransporten", ber ECTA
EU-kommisjonen om å prioritere overgangen til nullutslippsbiler for å oppfylle de ambisiøse utslippsmålene i den foreslåtte klimaloven innen 2030 og oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050.

Pascal Canfin, medlem av Europa-parlamentet og styreleder for det EU-parlamentets utvalg for miljø, folkehelse og mattrygghet, sier:
“Jeg ønsker velkommen til opprettelsen av den europeiske alliansen for rene lastebil. For å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinent innen 2050, må vi støtte virksomheter som kommer med konkrete forpliktelser til å ta i bruk grønne løsninger som vil dekarbonisere godstransporten og akselerere overgangen til nullutslipp i Europa. ”

I 2019 satte EU mål for å redusere de gjennomsnittlige utslippene fra nye lastebiler i 2025 og 2030 for første gang i Union 5. Som en del av det kommende arbeidsprogrammet til EU-kommisjonen, oppfordrer Alliansen EU til å ta ytterligere skritt og "stake ut en klar retning og
politisk strategi for å implementere nullutslipps-kjøretøyer og infrastruktur”.

Mange EU land vurderer gjenoppbygging av økonomien etter Covid-19-krisen, ECTA
oppfordrer til “å ivareta arbeidsplasser og støtte langsiktige bærekraftige løsninger som er med på å dekarbonisere godstransporten, heter det i meldingen.